Finansförbundet

Lillemor Smedenvall omvald

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2004 08:54 CEST

Vid Finansförbundets förbundsråd den 26-27 maj omvaldes Lillemor Smedenvall till förbundsordförande för de närmaste två åren. Lillemor Smedenvall har varit Finansförbundets ordförande sedan 1997 och har arbetat fackligt i mer än 25 år. Lillemor är starkt engagerad i det internationella fackliga arbetet inom såväl Nordiska Finansanställdas Union, NFU som inom Union Network International, UNI. I UNI Europa är Lillemor medlem av exekutivkommittén och styrelsens verkställande utskott och hon är också med i UNIs Världskvinnokommitté. Den yrkesmässiga bakgrunden i bank har Lillemor i FöreningsSparbanken och tidigare i Sparbanken Kronan. Till förbundets förste vice ordförande valdes Ulrika Boethius, Handelsbanken och till andre vice ordförande valdes Anders Netterheim, Färs och Frosta Sparbank.