LINAK Scandinavia AB

LINAK optimerar resurserna inom vården med "Clean Me" och "Check Me"

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2009 11:01 CEST

LINAK har lanserat två nya features för OPENBUS system. Dosorna "Clean Me" och "Check Me" hjälper till med att uppgradera hygiennivån. De kontrollerar och håller reda på tvätt- och serviceintervallerna av vårdsängen. Allt detta innebär en effektiv användning av resurser och därmed lägre kostnader för sjukhusen.

Clean Me
Inom vården är renlighet mycket viktigt. Ett sjukhus måste vara fritt från bakterier och därför är kraven på hygien väldigt höga. Fastän dessa kraftansträngningar är dyra och tidskrävande, är de nödvändiga.

För att kunna optimera rengöringen av vårdsängar på ett hygieniskt och mest kostnadseffektivt sätt, har det danska företaget LINAK uppfunnit dosan "Clean Me". För patienten innebär "Clean Me" funktionen en mindre risk för infektioner, vilket i slutändan leder till kortare vårdtider. För sjukhusets vaktmästare och vårdpersonal innebär dessa nya funktioner en tidsbesparing, vilken kan användas till annat arbete i en stressig arbetsmiljö.

"Clean Me" systemet sänder en signal, om sängen eller annan medicinsk utrustning behöver rengöras. Rengöringsintervallerna kan programmeras individuellt. "Clean Me" systemen innebär en systematisk noggrannhet av rengöring av vårdsängar, vilket garanterar en hög hygienisk standard. 

Check Me
Sjukhussängar måste servas regelbundet så att alla funktioner och säkerhetsinstallationer fungerar perfekt. "Check Me" funktionen gör det möjligt att utföra underhåll regelbundet av en sjukhussäng, istället för att vänta in ett haveri, vilket är dyrt och besvärligt för både patienter och vårdpersonal. "Check Me" funktionen garanterar ett effektivt och optimerat flöde av patienter.

"Check Me" systemen sänder ut en signal så fort en serviceinspektion har förfallit. Serviceintervallerna kan programmeras individuellt - möjlighet finns att programmera både efter tidsintervall eller efter ett visst antal tvättar. Med det nya LINAK systemet kan sjukhusen använda sina sjukhussängar i ett bra skick och administrera service på ett mer effektivt och ekonomiskt sätt.

OPENBUS tillbehör
Dosan finns i tre olika typer: "Clean Me", "Check Me" och "kombinerad Clean Me & Check Me".

Dessa nya features är kompatibla med alla LINAK OPENBUS styrenheter. För att klara av mycket intensiv tvättning är de vattenresistenta (kategori IP X6).

För mer information gå in på www.linak.se.