Autodesk

Lindab/CADvent integreras i Autodesk Building Systems

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 10:51 CET

Kontakt: Michael Schwartz, +45 26 37 83 78
Email: michael.schwartz@autodesk.comSamarbetet markerar en milstolpe i utvecklingen av cadverktyg för VVS-sidan

GÖTEBORG, den 9 november, 2006— Autodesk tillkännager en överenskommelse med Lindab, Europas ledande tillverkare av ventilationssystem och utvecklare av cad-mjukvara. Användare av VVS-modulen i ABS, Autodesk Building Systems, kommer från och med årskiftet att få tillgång till Lindabs komponenter direkt i systemet, inklusive företagets världsbekanta kanal- och ventilationssystem.

De olika användargrupperna inom ventilationsprojektering kommer även att kunna använda CADventOnABS, Lindabs egenutvecklade konstruktionsmodul för ventilationssystem, tillsammans med ABS. Detta gör det möjligt att för första gången samordna arbetet i 3D hela vägen från systemhandling till förvaltning. Komplexa system kan skapas enklare och snabbare med hjälp av integrerade beräkningar, kalkylsystem och kompletta materialspecifikationer, som visar exakt vilka komponenter som ritats in. Detta ger korrektare design, snabbare installation, färre specialorder och mindre spill på grund av överbeställningar.

Snabbt och kostnadseffektivt
“Vårt samarbete markerar en milstolpe för ABS på vägen mot industristandard,” säger Michael Schwartz, ansvarig för Building Solutions inom Autodesk Norden och Baltikum. ”Det ökar värdet för våra ABS-användare och gör det möjligt för dem att snabbt och exakt specificera vilka komponenter de behöver och därmed arbeta mer kostnadseffektivt.”

“Vi har sett den ökade användningen av ABS inom byggbranschen och är glada att kunna bidra till Autodesks utvecklingsarbete och tillväxt. Vi anser att vår överenskommelse också kommer att hjälpa oss i vårt arbete att utveckla marknaden i norra Europa. Samtidigt kommer det att bidra till utvecklingen för hela VVS-branschen, säger Björn Broberg, produktchef för Lindabs Ventilations IT-lösningar.

Fördelar i alla led
Fördelarna med att integrera ABS och CADvent omfattar användare i samtliga led, från konsulter till installatörer och förvaltare. Hela processen effektiviseras genom att man samarbetar digitalt med programvaror som fungerar ihop och genererar tillförlitlig information i alla led. Se bifogad översikt över informationsprocessen i ventilationsbranschen.

VVS-konsulten
• får ett oberoende program som ger möjlighet att välja – Lindabs komponenter eller någon annan leverantörs
• kan skapa allt i 3D via ADT och ABS, och rita in ”riktiga” produkter för vilka prestanda kan beräknas med hög noggrannhet
• får möjlighet att verifiera bygghandlingen i CADvent vilket ger en verklighets-simulering med garanterade värden, byggt på exakta produktdata
• får nya möjligheter att effektivt genomföra om- och tillbyggnader eftersom samma system används i hela värdekedjan – från arkitekt till förvaltare

Installatören
• får en exakt materiallista och en utförlig 3D-ritning där alla produkter sitter rätt
• får en väsentligt ökad effektivitet genom kortare installationstid och minskad risk för fel
• offerering, beställning och leveranser, samt montering underlättas genom att beräkningar och materiallistor utgår direkt från cadmodellen
• kassation, felaktiga order och överbeställningar kan undvikas

Förvaltaren
• får samma modell för all dokumentation och en modell att arbeta med
• får en handling som motsvarar verkligheten och som kan ligga till grund för framtida om- och tillbyggnader
• kan förutom funktioner för att mäta bruttoytor även få möjlighet att specificera andra ytor exakt, exempelvis ytor som kräver löpande tekniskt underhåll

Om Lindab
Lindab är en internationell koncern som utvecklar, producerar och marknadsför produkter och systemlösningar i tunnplåt och stål inom affärsområdena Ventilation och Profile.
Affärsområde Ventilation riktar sig mot ventilationsbranschen med allt från ventilationskomponenter till kompletta inneklimatlösningar.
Affärsområde Profil verkar mot byggindustrin med ett omfattande utbud av byggkomponenter liksom kompletta byggnadssystem i stål för bostäder och kommersiella fastigheter.
Lindab har 4 500 medarbetare I 28 länder och omsatte i fjol (2005) drygt 6,2 miljarder kronor. Huvudkontoret finns i Grevie utanför Båstad.
För ytterligare information, se www.lindab.se

Om Autodesk
Autodesk, Inc. (NASDAQ:ADSK) är ett Fortune 1000-företag som ser till att goda idéer kan förverkligas. Med över sju miljoner användare är Autodesk världens ledande mjukvaru- och tjänstebolag inom branscher som bygg, mekanik, infrastruktur, film- och spelproduktion samt trådlös datakommunikation. Autodesks lösningar hjälper kunderna skapa, hantera och dela den digitala informationen. Som ett resultat kan kunderna omvandla idéer till konkurrens-fördelar genom att bli mer produktiva, effektiva och lönsamma.

Autodesk grundades 1982 och huvudkontoret finns i San Rafael, Kalifornien.
För ytterligare information om Autodesk, se www.autodesk.se eller www.autodesk.com
© 2006 Autodesk, Inc. All rights reserved.