Lindab

LINDAB - STARK RESULTATUTVECKLING - PLANERAR NOTERING 2006

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 08:48 CET

PRESSMEDDELANDE

7 november 2006


LINDAB - STARK RESULTATUTVECKLING - PLANERAR NOTERING 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - SEPTEMBER 2006


Börsnotering planeras under 2006
Nettoomsättningen ökade med 25% till 5 457 MSEK (4 360)
Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 77% till 685 MSEK (386)
Resultat efter skatt ökade till 460 MSEK (227)
Resultat per aktie, efter utspädning, uppgick till 4,55 SEK (1,85)

Lindab förbereder börsnotering

Lindab och dess ägare har beslutat att förbereda en börsintroduktion av bolaget. Prospektutkast är inlämnat till Finansinspektionen och Stockholmsbörsens bolagskommitté har behandlat bolagets ansökan om notering. Börsintroduktionen beräknas ske före årets slut. Bolaget återkommer med information om tidsplan och villkor så snart dessa fastställts.


Fortsatt positiv utveckling för Lindab

Lindab rapporterar en omsättning för de första nio månaderna 2006 om 5 457 MSEK och ett rörelseresultat (EBITA) om 685 MSEK. Utfallet innebär en kraftig ökning jämfört med motsvarande period 2005 då rörelseresultatet uppgick till 386 MSEK.

För tredje kvartalet uppgick nettoomsättningen till 2 045 MSEK (1 685) och rörelseresultatet (EBITA) till 365 MSEK (236).

Resultatförbättringen för koncernen förklaras av framgångsrika satsningar inom divisionen Building Systems (prefabricerade stålbyggnader), fokus på kärnprodukten cirkulära kanalssystem inom affärsområdet Ventilation samt en stark underliggande marknad för båda affärsområdena Ventilation och Profile.

Den tidigare tillkännagivna överenskommelsen om förvärv av det brittiska ventilationsföretaget, CCL Veloduct, slutfördes den 6 november.

"Sedan 2001 då vi lämnade börsen, har vi genomfört viktiga organisatoriska förändringar, väsentliga kostnadsbesparingar genom effektivare produktionsstruktur samt genomfört förvärv som framgångsrikt integrerats och därtill ökat vår marknadspenetration inom framförallt CEE", säger VD Kjell Åkesson.

"Vi är nu redo för att komma tillbaks till börsen som ett större och mer lönsamt bolag", avslutar Kjell Åkesson.

Lindabs verksamhet, som är baserad på egenproducerade lösningar i stål och tunnplåt, bedrivs inom två affärsområden - Ventilation och Profile. Ventilation riktar sig mot ventilationsbranschen med komponenter och systemlösningar medan Profile verkar mot byggsektorn med byggkomponenter och kompletta byggnadssystem.

Morgan Stanley och Handelsbanken Capital Markets är bolagets och ägarnas rådgivare "Joint Global Coordinators" avseende börsintroduktionen. SEB Enskilda är "Co-lead".


Slut
320 ord

Kontakter:

LINDAB AB
Kjell Åkesson, CEO
Email: kjell.akesson@lindab.com
Tel. +46 (0)431 850 00

Nils-Johan Andersson, CFO
Tel. +46 (0)431 850 00

Anders Person, HR & IR direktör
Tel. +46 (0)431 850 00

Stödmaterial:

Full rapport som pdf. Finns också i läsvänligt format på koncernens hemsida www.lindab.com/default


Om Lindab-koncernen:

Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och systemlösningar av stål och tunnplåt för byggindustrin.

De två affärsområdena, Ventilation och Profile, tillhandahåller kompletta lösningar för inneklimat och byggnadssystem såväl som enskilda ventilations- och byggkomponenter för alla typer av byggnader.

Lindab-koncernen omsatte 6,2 miljarder SEK under 2005 och har ca 4 500 medarbetare i 28 länder. Huvudkontoret ligger i Grevie, utanför Båstad i nordvästra Skåne. Se även www.lindab.com