Lindab

Lindabs börsnotering

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2006 08:54 CET

Detta pressmeddelande får ej offentliggöras eller distribueras i USA, Kanada, Australien eller Japan.

20 november 2006


Lindabs börsnotering

Lindabs större ägare har beslutat att erbjuda investerare att förvärva upp till 50 % av bolagets aktier (motvarande 39 353 910 aktier) i samband med en notering på Stockholmsbörsen. Grunderbjudandet motsvarar upp till 45% av aktierna i bolaget
(35 418 519 aktier) och upp till ytterligare 5% av aktierna (3 935 391 aktier) omfattas av en övertilldelningsoption utställd av vissa av de större aktieägarna.

Prisintervallet har fastställts till 93 -110 kronor per aktie.
Anmälningsperioden för allmänheten löper från och med 20 november till och med den 29 november 2006.
Anmälningsperioden för institutionella investerare löper från och med 20 november till och med den 30 november 2006.
Första dagen för handel på Stockholmbörsen är beräknad till 1 december 2006 då även det slutliga försäljningspriset kommer att offentliggöras.

Presskonferens, ledd av Lindabs VD Kjell Åkesson, hålls idag kl. 10.00 i Forumsalen i Salénhuset, Norrlandsgatan 15, Stockholm. Kjell Åkesson kommer att presentera Lindab och det aktuella erbjudandet. Föranmälan krävs ej.

Lindab, som varit baserat i skånska Grevie sedan 1959, är idag ett ledande företag i Europa inom utveckling, produktion, marknadsföring och distribution av system och produkter i tunnplåt och stål för byggande. Företagets system och produkter är konstruerade för att förenkla byggandet av industriella och kommersiella fastigheter och bostäder. Verksamheten bedrivs inom två affärsområden - Profile och Ventilation.

Profile verkar mot byggsektorn med byggkomponenter och kompletta byggnadssystem medan Ventilation riktar sig mot ventilationsbranschen med komponenter och systemlösningar.

Lindabs huvudmarknader är Norden, Central- och Östeuropa samt delar av Västeuropa. Affärsområdet Ventilation har även tillverkning och försäljning i USA. Koncernen har en bred kundbas och en bred geografisk närvaro i Europa genom ett nätverk av ca 1 700 återförsäljare och 110 filialer (inkl. det nyförvärvade brittiska bolaget CCLs filialer). Profiles viktigaste kundgrupper är byggföretag, plåtslagare och lokala byggentreprenörer medan Ventilations kunder vanligtvis är ventilationsinstallatörer och byggentreprenörer.


Lindab omsätter idag 7 311 MSEK (tolvmånadersperioden oktober 2005 till och med september 2006). Rörelseresultatet (EBITA) under samma period uppgick till 834 MSEK (justerat för engångsposter om 25 MSEK) och vinstmarginalen (EBITA) var 11,4 %. Koncernen har ca 4 500 anställda i 28 länder.

Lindab har tidigare varit noterat på börserna i Stockholm och Köpenhamn. 2001 köpte bolagets nuvarande huvudägare ut Lindab från börsen. Idag äger Ratos 46 % av aktierna i bolaget, Skandia Liv 23 % och Sjätte AP-fonden 23 %. Av resterande aktier innehar tidigare ledning 3% samt delar av bolagets styrelse och ledning 5 %.

"Sedan 2001, då vi lämnade börsen, har vi genomfört många viktiga organisatoriska förändringar, åstadkommit väsentliga kostnadsbesparingar genom effektivare produktionsstruktur samt gjort flera förvärv som framgångsrikt integrerats. Därtill har vi ökat vår marknadspenetration framförallt i central- och österuropa. Vi är nu redo för att komma tillbaks till börsen som ett större och mer lönsamt bolag", säger Lindabs VD Kjell Åkesson.


Handelsbanken Capital Markets och Morgan Stanley är bolagets och ägarnas rådgivare "Joint Global Coordinators and Joint Book Runners" avseende börsintroduktionen. SEB Enskilda är "Co-lead"

Fullständig och detaljerad information om erbjudandet återfinns i det prospekt som upprättats med anledning av erbjudandet. Prospekt och anmälningssedlar kan erhållas via Internet på www.lindab.com/SEdefault.htm, www.handelsbanken.se/aktuellaerbjudanden eller www.seb.se/prospekt. Tryckta prospekt kan även erhållas från Lindab samt från Handelsbankens och SEB's kontor i Sverige.

Slut

Bilder från presentationen finns också nedladdningsbara på Lindabkoncernens hemsida, www.lindab.com/SE04pripo.htm


Kontakter:

LINDAB
Kjell Åkesson, CEO
Email: kjell.akesson@lindab.com
Tel. +46 (0)431 850 00

Nils-Johan Andersson, CFO
Mobil: 0706685075

Anders Person, HR & IR direktör
Mobil: 0705185129


Om Lindab-koncernen:

Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och systemlösningar av stål och tunnplåt för byggindustrin.

De två affärsområdena, Profile och Ventilation, tillhandahåller kompletta lösningar för inneklimat och byggnadssystem såväl som enskilda ventilations- och byggkomponenter för alla typer av byggnader.

Lindab-koncernen omsatte 6,2 miljarder SEK under 2005 och har ca 4 500 medarbetare i 28 länder. Huvudkontoret ligger i Grevie, utanför Båstad i nordvästra Skåne. Se även www.lindab.com