Lindab

Lindabs rapport för fjärde kvartalet och helåret 2006

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 09:01 CET

Lindab rapporterar kraftigt förbättrat resultat


4:e kvartalet 2006:

Nettoomsättningen ökade med 16% till 2 152 MSEK (1 854)
Rörelseresultatet (EBITA) exklusive engångsposterökade med 63% till 283 MSEK (174)
EBITA marginalen exklusive engångsposter uppgick till 13,1% (9,4)


Helåret 2006:


Nettoomsättningen ökade med 22 %, totalt 7 609 MSEK (6 214)
Rörelseresultatet (EBITA) exklusive engångsposter ökade med 70 % till 942 MSEK (553)
EBITA marginal exklusive engångsposter ökade till 12,4 % (8,9)
Resultat efter skatt ökade till 585 MSEK (351)
Resultat per aktie, efter utspädning, uppgick till 6,29 SEK (2,86). Beräknat på aktuellt antal aktier 7,43 SEK.
Förslag till utdelning 3,25 SEK, 44% av nettoresultatet


Lindab International AB rapporterar att nettoomsättningen för 2006 nådde 7 609 MSEK med en rekordstor vinst på 942 MSEK, vilket motsvarar en förbättring med 70 procent.

"Konsekventa insatser och uthålligt arbete av hela organisationen i alla länder har gett resultat", säger VD och koncernchef, Kjell Åkesson. "Vi har framgångsrikt renodlat ventilationsverksamheten, blivit ännu starkare inom byggkomponenter och skapat mer kompletta erbjudanden inom byggsystem."

"Därtill har vi lyckats med flera strategiska förvärv samt haft medvind av byggkonjunkturen under de senaste 15 månaderna. Årets stora affär var förvärvet av CCL Veloduct, som är Storbritanniens ledande distributör av cirkulära ventilationskanaler."

"Såväl de Nordiska marknaderna som marknaderna i Öst- och Centraleuropa är fortsatt starka. Öst- och Centraleuropa svarar nu för cirka 30% av vår totala försäljning och har högre tillväxt än övriga Europa. Våra satsningar österut fortsätter därmed, bland annat genom egna tillverkningsenheter i Ryssland samt försäljningsbolag i fyra nya länder " avslutar Kjell Åkesson.

Slut


Kontakter:

LINDAB
Kjell Åkesson, VD och koncernchef
Email: kjell.akesson@lindab.com
Tel. 0431 850 00

Nils-Johan Andersson, CFO
Email: nils-johan.andersson@lindab.com
Tel. 0431 85075

Stödmaterial: Fullständig rapport bifogas som pdf. Finns också att ladda ner på www.lindab.com


Om Lindab-koncernen:

Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och systemlösningar av tunnplåt för byggnadsindustrin.

De två affärsområdena, Ventilation och Profile, tillhandahåller allt från kompletta lösningar för inneklimat och byggnadssystem, till enskilda ventilations- och byggkomponenter för alla typer av byggnader.

Lindab-koncernen omsatte under 2006 7,6 miljarder SEK och har ca 4 900 medarbetare i 29 länder. Huvudkontoret ligger i Grevie, utanför Båstad i nordvästra Skåne. Se även www.lindab.comRapport Kv4 samt helår 2006

http://hugin.info/1122/R/1104888/198475.pdf