Lindex AB

Lindex delårsrapport för andra kvartalet 1 december 2005–28 februari 2006

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2006 08:55 CEST

Första halvåret 2005/2006 (1 september 2005–28 februari 2006)

• Lindexkoncernens försäljning ökade med 4,8 procent, exklusive det avyttrade Twilfit. Inklusive Twilfit minskade försäljningen med 1,5 (-4,8) procent till 2 581 (2 621) Mkr. Försäljning i jämförbara butiker, exklusive valutakurspåverkan, ökade med 0,9 (-3,2) procent.

• Rörelseresultatet ökade med 62 procent och uppgick till 308 (190) Mkr. Resultatet efter finansiella poster ökade till 311 (190) Mkr. EBITA-resultatet ökade kraftigt och uppgick till 308 (190) Mkr.

• Rörelsemarginalen ökade till 11,9 (7,2) procent. Bruttomarginalen förstärktes jämfört med föregående år och uppgick till 59,6 (56,9) procent. EBITA-marginalen i koncernen uppgick till 11,9 (7,2) procent.

• Resultatet efter skatt ökade och uppgick till 293 (125) Mkr, motsvarande 4,30 (1,80) kr per aktie.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 324 (127) Mkr.


Andra kvartalet 2005/2006 (1 december 2005–28 februari 2006)

• Lindexkoncernens försäljning ökade med 5,6 procent, exklusive det avyttrade Twilfit. Inklusive Twilfit minskade försäljningen med 1,3 (-5,6) procent till 1 274 (1 291) Mkr. Försäljning i jämförbara butiker, exklusive valutakurspåverkan, ökade med 1,7 (-4,0) procent.

• Rörelseresultatet ökade till 148 (67) Mkr och resultatet efter finansiella poster uppgick till 151 (68) Mkr. EBITA-resultatet ökade till 148 (67) Mkr.

• Rörelsemarginalen ökade till 11,6 (5,2) procent och bruttomarginalen till 58,6 (54,1) procent. EBITA-marginalen i koncernen uppgick till 11,6 (5,2) procent.

• Resultatet efter skatt uppgick till 105 (41) Mkr, motsvarande 1,50 (0,60) kr per aktie.

Efter rapportperioden

• AB Lindex styrelse har för avsikt att kalla till en extra bolagsstämma för att föreslå en extra utdelning uppgående till 4,75 kr per aktie.


För ytterligare information kontakta:

Göran Bille, VD och koncernchef
Telefon: +46 (0)31-739 50 02
Mobil: +46 (0)703-44 43 04

Peter Andersson, Ekonomi- och finanschef
Telefon: +46 (0)31-739 50 10
Mobil: +46 (0)705-84 44 37