Lindex AB

Lindex delårsrapport för tredje kvartalet

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2003 08:38 CEST

1 mars 2003–31 maj 2003

Resultatet efter finansiella poster ökade under det tredje kvartalet med 35 procent till 76 (56) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 76 (47) Mkr. Rörelseresultatet belastades med 10 (0) Mkr i struktur- och nedläggningskostnader.
Resultatet efter finansiella poster i den nordiska verksamheten ökade i det tredje kvartalet till 98 (89) Mkr.
Bruttomarginalen för det tredje kvartalet ökade till 60,4 (58,1) procent, en mycket hög nivå för perioden.
Försäljningen steg under det tredje kvartalet med 1,0 (9,0) procent till 1 252
(1 239) Mkr.
Resultatet fortsatte att förbättras i Tyskland. Lindex försäljning i jämförbara butiker utvecklades väl under kvartalet och ökade med 9,1 procent.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under de första nio månaderna till 447 (539) Mkr.

Lindexkoncernen består av två butikskedjor: Lindex med 316 butiker på den nordiska marknaden och 31 i Tyskland samt Twilfit med 58 butiker i Sverige varav 10 drivs som franchisebutiker. Koncernens affärsområden är damkonfektion, damunderkläder och barnkläder.

För ytterligare information kontakta:
Jörgen Johansson, VD och koncernchef Telefon: +46 (0)322-777 02
Mobil: +46 (0)705-94 21 22
Peter Andersson, Ekonomi- och finanschef Telefon: +46 (0)322-778 50
Mobil: +46 (0)705-84 44 37