Lindex AB

Lindex sänker kostnaderna med 90-110 Mkr

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2003 11:27 CEST

Lindex ökar omfattningen av redan påbörjad effektivisering. Beräknad besparing uppgår till 90-110 Mkr per år med full effekt verksamhetsåret 2003/2004. Strukturkostnader på 5-10 Mkr belastar innevarande kvartal.
Vidtagna åtgärder innebär kostnadsbesparingar på både kort och lång sikt genom ett delvis förändrat arbetssätt, och genom att outsourca vissa funktioner som exempelvis tryckeri.
Lindex har varslat totalt 57 anställda om uppsägning. Neddragningarna berör främst huvudkontoret i Alingsås samt Twilfit.
Kostnadsbesparingar kommer också att uppnås genom effektivare upphandling av bland annat lokaler, tjänster och förbrukningsmaterial.
Implementeringen av Lindex nya IT-plattform påbörjades under perioden september-november 2002. De nya systemen medför ett jämnare varuflöde till butik vilket reducerar behovet av lageryta i butik. Lindex räknar med att under den närmaste 2-årsperioden minska eller omdisponera cirka 15.000 m2 av den totala ytan. Det medför också en förenklad planering av arbetstimmar vilket ökar resursutnyttjande i butik.
Som tidigare aviserats fortsätter Lindex att intensifiera marknadsbearbetning som främjar försäljning. Effekterna hittills är lovande. Arbetet med sortimentsutvecklingen inom främst damkonfektionen fortsätter som planerat.
AB Lindex (publ).
För ytterligare information kontakta:
Verkställande Direktör, Jörgen Johansson Telefon: +46 (0) 322-777 02
Mobil: +46 (0) 705-94 21 22
Ekonomi- och finanschef, Peter Andersson Telefon: +46 (0) 322-778 50
Mobil: +46 (0) 705-84 44 37
Informationschef/Human Resource ansvarig, Telefon: +46 (0) 322-744 00
Ulrika Danielson Mobil: +46 (0) 709-50 16 13
Lindexkoncernen består av två butikskedjor: Lindex med 315 butiker på den nordiska marknaden och 33 i Tyskland samt Twilfit med 58 butiker i Sverige varav 10 drivs som franchisebutiker. Koncernens affärsområden är damkonfektion, damunderkläder och barnkläder
www.lindex.com