Adven Sweden AB

Lindhagensporten får geoenergi från Adven

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2016 09:00 CET

Lindhagensporten, som är ett anrikt landmärke på Kungsholmen, håller på att totalrenoveras för att erbjuda marknaden moderna lokaler med stort miljöfokus. Installationen av geoenergi för värme och kyla är ett viktigt inslag i hållbarhetssatsningen. Lindhagensportens nya ägare, det globala fastighetsinvesteringsbolaget Invesco Real Estate tar därmed över en fastighet som kommer att minska sin tillförda energi med närmare 70 procent.

Fastigheten Gångaren 10, även känd som Lindhagensporten, har under flera år totalrenoverats för att leverera moderna kontor med miljöfokus. För att optimera energianvändningen valde den tidigare fastighetsägaren Areim att låta Adven installera geoenergi för att försörja byggnaden med värme och kyla.

Invesco Real Estate, som köpte Lindhagensporten under tredje kvartalet 2015, tar därmed över en fastighet som kraftigt minskat sin tillförda energi. Geoenergi ökar möjligheten för fastigheten att miljöcertifieras enligt exempelvis LEED som används för att bedöma kommersiella fastigheters miljöprestanda

– Den tillförda energin till Lindhagensporten minskar med närmare 70 procent. Med geoenergi från Adven kan fastighetsägaren ställa om till en hållbar energiförsörjning och få tillgång till vår expertis vad gäller drift och underhåll, säger Jonas Häggqvist, VD för Adven Sverige.

Geoenergi är solenergi som har lagrats under jord. På ett par hundra meters djup hålls medeltemperaturen konstant året om, och genom att utnyttja denna hållbara energikälla kan fastigheten värmas upp på vintern och kylas ned på sommaren.

Adven levererar värme och kyla till hela den 40 000 kvadratmeter stora fastigheten från och med 2016.

Om Adven Sweden:

Adven Sweden AB är en del i Advengruppen som levererar tillförlitlig företagsspecifik energiförsörjning och lokala värmenät. Advens verksamhet baserar sig på helhetslösningar som skräddarsys enligt kundens behov och med vars hjälp energi produceras på ett pålitligt och kostnadseffektivt sätt med en minimal miljöpåverkan. Bland Advens produkter finns geoenergi till kommersiella fastigheter, industriånga och -kyla, värme, nedkylningslösningar, processande av sekundärenergi, gas och el.

www.adven.se