Investor AB

Lindorff tecknar avtal om att förvärva Danmarks ledande inkassobolag EBH Finansservice

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2010 12:28 CEST

Lindorff Group har tecknat avtal om att förvärva det danska inkassobolaget EBH Finansservice. Investor äger 57 procent (efter full konvertering) av Lindorff. Förvärvets finansiering sker genom en kombination av eget kapital och externa lån. De båda ägarna Investor och Altor har överenskommit att tillskjuta finansiering i form av eget kapital på prorata-basis. Det maximala beloppet som kan komma att tillskjutas i eget kapital av Investor bedöms uppgå till cirka 550 Mkr.

Förvärvet är villkorat av godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter, vilket förväntas erhållas under det fjärde kvartalet.

För ytterligare information:

Oscar Stege Unger, Informationschef: 08-614 20 59, 070-624 20 59
Magnus Dalhammar, IR-ansvarig: 08-614 21 30, 073-524 21 30

Våra pressmeddelanden finns att hämta på Internet, www.investorab.com Investor är ett investmentbolag med nordisk bas som bildades för snart hundra år sedan av familjen Wallenberg. Idag bedriver vi investeringsverksamhet i Europa, USA och Asien. Affärsidén är att skapa långsiktigt god avkastning för våra aktieägare genom att äga och utveckla bolag med attraktiv värdepotential. Vi är en engagerad ägare som med erfarenhet, kunskap och ett unikt nätverk utvecklar noterade och onoterade bolag till att bli ledande inom sina respektive branscher.