Linear AB

Linear har tecknat en avsiktsförklaring för förvärv av Maxpeak Ltd

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2008 16:49 CEST

 

(Aktietorget: LINE B)

Ett överlåtelseavtal kring utförsäljningen av den sadelverksamhet som bedrevs i bolaget tecknades i juni 2008. Efter detta intensifierades arbetet med att finna nya intressenter och verksamheter. Det är därför med stor tillfredställelse Linear ABs styrelse kan informera om att en avsiktsförklaring kring förvärv av en ny och lönsam verksamhet har undertecknats. Avsiktsförklaringen är tecknad med Maxpeak Limited och dess grundare.

Maxpeak Ltd, ett engelsktregistrerat bolag, bildades i maj 2006 av Patrik Lagerstedt. Patrik är svensk elektronikingenjör, bosatt i England sedan 1982 och har över 12 års erfarenhet av digitala TV-signaler och hur dessa analyseras (mäts) på bästa sätt för att säkerställa bästa möjliga mottagning via antenner eller paraboler.

Maxpeaks affärsidé är att tillhandahålla digitala signalmätare av hög kvalitet och hög teknisk nivå till ett marknadsmässigt konkurrenskraftigt pris för att möta kommande internationellt kraftigt ökande installationsvolymer av antenner och paraboler för digital TV-sändning. Denna ökning är orsakad av en övergång från analoga till digitala TV-sändare i i-världen samt den oerhört snabbt växande efterfrågan i utvecklingsländer som Indien, Brasilien, Kina etc.

Den totala omsättningen för det senaste räkenskapsåret, april 2007 - mars 2008, uppgick till cirka 10 mkr och över 10 000 signalmätare var sålda inom främst EU, USA och Indien. Maxpeak Ltd har sedan april 2008 ett dotterbolag i Indien, Maxpeak India Private Ltd. Den totala omsättningen för innevarande verksamhetsår förväntas öka kraftigt.

Efter denna avsiktsförklaring kommer sedvanliga genomgångar göras, bl a innebärande ömsesidig granskning av bolagen. Linear räknar med att detta arbete skall vara avklarat under september och kalla till ytterligare en extra stämma i slutet av oktober för att bl a godkänna förvärvet, ändra firma, styrelse mm. Förvärvet kommer att göras genom en s k apportemission. Linear kommer då att ge ut nya aktier och samtliga aktier i Maxpeak Ltd kommer förvärvas.

Jag är mycket nöjd med detta och det är min förhoppning att leder fram till ett slutgiltigt avtal. En uppgörelse skulle bana väg för vidare expansion och strukturaffärer kring Maxpeak säger Patrik Lagerstedt, grundare och huvudägare till Maxpeak Ltd.
Den potentiella marknaden för digitala signalmätare är i mycket starkt tillväxt internationellt, främst i utvecklingsländerna, men även inom EU där övergången till digitala signaler börjar ta fart i länder såsom Frankrike, Tyskland, Spanien. Detta innebär att behovet för nya mätare kommer att växa inom de närmaste åren, fortsätter Patrik Lagerstedt.

Det är oerhört glädjande att vi tecknat en avsiktsförklaring med Maxpeak Ltd. De luttrade aktieägarna i Linear AB kommer nu att bli ägare till en högteknologisk och mycket intressant koncern med hela världen som arbetsfält och jag önskar samtliga aktieägare lycka till på den nya resan säger Jan Nilstadius, styrelseordförande i Linear AB.

Ytterligare information om Maxpeak Ltd och dess produkter finns på www.maxpeak.tv .

Västervik 2008-09-12

Linear AB (publ) gm Jan Nilstadius, styrelseordförande

För ytterligare information kontakta;

- Jan Nilstadius, styrelseordförande i Linear AB, +46 (0)70-300 50 20.
- Patrik Lagerstedt, grundare av och ägare till Maxpeak Ltd +44 7703 033 827
- Jan Källenius, VD Maxpeak Ltd. +44 7711 820 377