Linear AB

Linear stärker upp balansräkningen genom riktade nyemissioner

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2008 10:57 CEST

 

(Aktietorget: LINE B)

Styrelsen i Linear har med stöd av bemyndigandet från årsstämman beslutat att genomföra två riktade emissioner till en grupp professionella investerare om maximalt 4 000 000 aktier.

Den första mindre nyemissionen genomfördes i mitten av augusti och en lite större nyemission genomförs nu i början av september. Emissionerna genomförs till en genomsnittkurs av 32 öre vid full teckning. Detta skulle motsvara en rabatt om cirka 45 procent jämfört med slutkurserna under en period om 20 dagar före emissionen.

Den genomsnittliga emissionskursen har motiverats med att riskfaktorn i bolaget är mycket hög och likviditetstillskottet har varit en förutsättning för Linears diskussioner om förvärv och ändrad verksamhetsinriktning.
Emissionslikviden kommer att användas för att stärka upp balansräkningen och främst betala leverantörsskulderna i förlängningen av det ackord som inleddes i slutet av juni.

Axier Equites AB har varit behjälpliga i denna emission.


Västervik 10 september 2008

Styrelsen


För ytterligare information kontakta;

Jan Nilstadius, styrelseordförande i Linear AB, 070-300 50 20.