Västtrafik

Linje 100 kör åter via Korsvägen

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2013 15:00 CET

Från och med måndag 18 februari kommer 100-linjerna åter att trafikera Korsvägen i båda riktningar. Efter trafikomläggningen i december valde Västtrafik att lägga om ett antal linjer för att avlasta Polhemsplatsen och Stampbroarna, där framkomlighetsproblem uppstod.  

När Västtrafik flyttade bort trafik från Brunnsparken i samband med trafikomläggningen den 9 december förra året och kollektivtrafiken utökades kraftigt blev det problem med framkomligheten vid Polhemsplatsen och Stampbroarna. Busstrafiken ökade så pass mycket i stråket att Västtrafik valde att ändra körvägen för linjerna 101, 102, 300, 330 och 522 för att avlasta platserna.

Nu har antalet bilar i stråket kring Polhemsplatsen och Stampbroarna minskat och efter en översyn har Västtrafik tillsammans med Nettbuss, som kör bussarna, konstaterat att det ser betydligt bättre ut och att buss 100, 101 och 102 kan återgå till sin ursprungliga körväg.

– Det känns bra att vi kan trafikera Korsvägen igen. Det blir enklare att göra byten när vi stannar där igen, säger Attila Ungvari, ansvarig för busstrafiken på Västtrafik.

Det innebär att linjerna 100, 101 och 102 från och med måndag trafikerar Södra vägen–Polhemsplatsen och att hållplatsen Korsvägen återigen kan trafikeras i riktning mot Göteborg. Västtrafik kommer inte att göra några ändringar på linje 300, 330 och 522 förrän man har sett effekterna av justeringen av 100- linjerna och utvärderat trafikläget.

För mer information:
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99

Varje dag reser 375 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.