LinkMed

LinkMed omförhandlar tilläggsköpeskillingen för Olerup SSP

Pressmeddelande   •   Jul 23, 2009 13:41 CEST

LinkMed har genom en överenskommelse med SSP Primers AB förhandlat om villkoren för den utestående tilläggsköpeskilling som utgjorde en delbetalning vid förvärvet av Olerup SSP AB. Tilläggsköpeskillingen var kopplad till försäljningsmål i Olerup SSP och uppdelad på två tidpunkter där den första skulle betalas senast den 31 augusti 2009. I det nya kontraktet med SSP Primers, ett av Olle Olerup kontrollerat bolag, kommer hela den tidigare tilläggsköpeskillingen att ersättas med en lösning där SSP Primers erhåller aktier i LinkMed, en kontant betalning samt delägarskap i Olerup SSP om nio procent.

Den tidigare tilläggsköpeskillingen kunde maximalt resultera i betalningar om sammanlagt 69,8 Mkr. Enligt det omförhandlade avtalet så kommer SSP Primers istället att erbjudas att genom en kvittningsemission teckna aktier i LinkMed till ett värde av 7 Mkr, en kontant betalning på 20 Mkr för utbetalning under nästa år samt delägarskap i Olerup SSP om nio procent.

"Det nya kontraktet medför en betydligt lägre kontantbetalning för LinkMed, vilket innebär att vi bland annat kan använda vår kassa för produktlanseringar i våra medtech-bolag som nu har produkter färdiga för marknaden. Vi kan också fortsätta vår offensiva satsning inom området transplantation", kommenterar Ingemar Lagerlöf, VD LinkMed, transaktionen och fortsätter: "Vårt samarbete med Olle Olerup som inleddes i och med förvärvet för ett år sedan har under senaste månaderna intensifierats och vi har en tydlig samsyn kring hur vi ska kunna bygga ett konkurrenskraftigt globalt transplantationsbolag".

Överenskommelsen med SSP Primers förutsätter att aktieägarna i LinkMed vid en extra bolagsstämma godkänner dels emissionen av LinkMed-aktier, dels försäljningen av Olerup SSP-aktier. Bolagsstämman planeras att hållas i Stockholm den 26 augusti 2009. LinkMed kommer genom pressmeddelande offentliggöra kallelsen till bolagsstämman så snart den föreligger.

Olerup SSP produkter för HLA-typning distribueras och säljs från och med 1 juli via Olerup International.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingemar Lagerlöf, VD LinkMed: +46 8 508 939 93
Okee Williams, Portfolio Manager LinkMed: +46 8 508 939 40

Besök gärna LinkMeds webbplats: www.linkmed.se

LinkMed utvecklar Life Science-företag tillsammans med innovatörer och andra finansiärer. Genom att tillföra managementkompetens och kapital har LinkMed skapat en portfölj med tolv bolag, varav fyra inom läkemedelsutveckling och bioteknik och åtta inom diagnostik och medicinteknik. LinkMed är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börsen under Small Cap-bolag (ticker: LMED).