LinkMed

LinkMed stärker sitt globala distributionsbolag tillsammans med NorDiag

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2009 13:35 CEST

LinkMeds distributionsbolag Olerup International AB, som nyligen förvärvade det österrikiska bolaget Qiagen GmbH inklusive distributions- och försäljningsrättigheterna för Olerup SSP® produkter inom HLA-typning från Qiagen, får det norska bioteknik- och diagnostikbolaget NorDiag ASA som ny delägare och partner. Transaktionen innebär att Olerup Internationals dotterbolag i USA, Olerup Inc, ta över delar av NorDiags personal samt faciliteter i USA och får på så sätt snabbt en stark säljorganisation på plats. Olerup International tar samtidigt också över distributions- och försäljningsrättigheterna för AbSorbers crossmatch test XM-ONE® från BD (Becton, Dickinson and Company).
Olerup International stärks ytterligare då NorDiag bidrar med stor kunskap och erfarenhet av försäljning av Olerup SSP® produkter. NorDiag bildades av grundarna av GenoVision, ett bolag som tidigare distribuerade Olerup SSP® produkter och som senare förvärvades av Qiagen.

"I och med att NorDiag går in och blir delägare så stärker vi kompetensen och ökar resurserna inom Olerup International betydligt. Vi har nu möjligheten att knyta till oss nyckelpersoner inom HLA-typning vilka var med och byggde upp försäljningen av Olerup SSP produkter i GenoVision och Qiagen. Vi får på sätt ett lika starkt nav i USA som fick i Europa i och med förvärvet av Qiagen", kommenterar Ingemar Lagerlöf, VD LinkMed affären.


Ökat fokus på transplantation

Olerup International och dess två dotterbolag kommer att ha en dedikerad säljstyrka med full fokus på Olerup SSP® produkter med ökade satsningar och närvaro på framförallt nya marknader däribland i USA.

I och med att Olerup International dotterbolag Olerup Inc tar över delar av NorDiags personal i USA så får både Olerup SSP och AbSorber en erfaren och kunnig säljorganisation på plats i USA och kan bygga vidare på den lyckade lanseringen av XM-ONE® i USA samt öka försäljningen för Olerup SSP HLA produkter vilka erhöll FDA godkännande* i mars 2009.

Olerup International kommer kunna korsförsälja Olerup SSP® produkter och AbSorbers XM-ONE® då produkterna vänder sig till samma enhet på sjukhusen vilket även det ökar närvaron på marknaden. Olerup International kommer också distribuera och sälja andra produkter inom detta segment däribland NorDiags Arrow som kompletterar Olerup SSPs och AbSorbers produkter.

Olerup International kommer kunna erbjuda mer fördelaktiga villkor till AbSorber än vad deras tidigare distributör gjort.

Inom Olerup International AB finns nu två helägda dotterbolag, Olerup GmbH med säte i Wien, och Olerup Inc med säte i West Chester, PA, USA. Olerup GmbH ansvarar för försäljningen i alla regioner utom Nord- och Sydamerika som Olerup Inc fokuserar på.


*Olerup SSP HLA-typnings produkter med Taq DNA polymeras erhöll FDA 510-k godkännande i mars 2009. Ansökan för produkterna utan Taq DNA polymeras är inskickat till FDA för registrering.


Om NorDiag

NorDiag är ett norskt bioteknikbolag som utvecklar och säljer automatiserade lösningar, instrument och tester för diagnostik av framförallt cancer och infektionssjukdomar. NorDiag bildades 2003 och har sitt huvudkontor i Oslo. Bolaget har kontor och laboratorium i Stockholm och i West Chester, PA, USA. NorDiag är noterat på Oslobörsen (ticker NORD). Hemsida www.nordiag.com


NorDiag ASA kommer efter transaktionen att äga 50 procent av Olerup International AB och LinkMed AB och SSP Primers AB 25 procent var. LinkMed har enligt aktieägaravtalet möjligheten att tillsammans med SSP Primers i framtiden förvärva NorDiags andel av Olerup International och NorDiag sälja sin andel till LinkMed och SSP Primes, under vissa givna förutsättningar.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingemar Lagerlöf, VD LinkMed: +46 8 508 939 93
Mårten Wigstøl, CEO NorDiag: +47 22 02 65 61
Okee Williams, Portfolio Manager LinkMed: +46 8 939 40

Besök gärna LinkMeds webbplats: www.linkmed.se

LinkMed utvecklar Life Science-företag tillsammans med innovatörer och andra finansiärer. Genom att tillföra managementkompetens och kapital har LinkMed skapat en portfölj med tolv bolag, varav fyra inom läkemedelsutveckling och bioteknik och åtta inom diagnostik och medicinteknik. LinkMed är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börsen under Small Cap-bolag (ticker: LMED).