LinkMed

LinkMed tidigarelägger publiceringsdatumet för delårsrapporten för första kvartalet 2009

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2009 17:16 CEST

LinkMeds styrelse har beslutat att publicera LinkMeds delårsrapport för perioden januari - mars 2009 den 22 april, 2009. Publicering av rapporten beräknas ske kring kl. 14.00. LinkMeds årsstämma hålls samma dag kl 16.00.

För ytterligare information kontakta:
Okee Williams, Portfolio Manager
tel 08 - 508 939 40
Se även www.linkmed.se

LinkMed utvecklar life science-företag tillsammans med innovatörer och andra finansiärer. Genom att tillföra managementkompetens och kapital har LinkMed skapat en portfölj med tolv bolag, varav fyra inom läkemedelsutveckling och bioteknik och åtta inom diagnostik och medicinteknik. Största ägare är FastPartner, Koncentra Holding och grundaren Ingemar Lagerlöf. LinkMed är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börsen under Small Cap-bolag (ticker: LMED).