LinkMed

LinkMed utser finansiell rådgivare i samband med intensifiering av exitprocesser

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 16:24 CET

I och med att LinkMed går från att vara ett riskkapitalbolag till ett operativt bolag med fokus på transplantation har LinkMed utsett Ondra Partners, en internationell finansiell rådgivare, som samarbetspartner i arbetet med att realisera de värden som finns i den ventureportfölj av life science-bolag som byggts upp sedan 1998.

Ondra Partners
Ondra Partners är en oberoende internationell finansiell rådgivare med kontor i London, Paris och Stamford. Healthcare utgör ett av Ondra Partners fokusområden.

För ytterligare information:
Ingemar Lagerlöf, VD, mobil 070-873 2733 eller e-post ingemar.lagerlof@linkmed.se

LinkMed har två verksamhetsområden, dels den affärsdrivande transplantationsverksamheten med två dotterbolag, dels en ventureportfölj med life science-företag. Venturebolagen, som alla är intressebolag, består av fyra bolag som är verksamma inom läkemedelsutveckling och bioteknik och sex bolag som verkar inom diagnostik och medicinteknik. LinkMed är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under Small Cap-bolag (ticker: LMED).