LinkMed

LinkMeds årsredovisning för 2008 publicerad på hemsidan

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 17:34 CEST

LinkMed årsredovisning för 2008 på svenska finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.linkmed.se.

Den tryckta versionen av årsredovisningen distribueras till de aktieägare och andra som uttryckligen begärt att få denna. Den kan även beställas direkt från LinkMed på adressen LinkMed, att. Okee Williams, Box 7710, 141 57 Stockholm, eller via e-mail till info@linkmed.se


Årsstämman hålls onsdagen den 22 april 2009, klockan 16.00, Berns Salonger, lokal Spegelsalen, Berzelii Park, Stockholm.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla detta till bolaget senast fredagen den 17 april 2009 klockan 16.00. Anmälan kan ske per post på adress Box 7710, 103 95 Stockholm, per telefax 08-50 89 39 50 eller per e-mail på arsstamma@linkmed.se. Vidare skall aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB (fd VPC AB) förda aktieboken torsdagen den 16 april 2009.

För ytterligare information kontakta:
Okee Williams, Portfolio Manager 08 - 508 939 40
Se även www.linkmed.se

LinkMed utvecklar life science-företag tillsammans med innovatörer och andra finansiärer. Genom att tillföra managementkompetens och kapital har LinkMed skapat en portfölj med tolv bolag, varav fyra inom läkemedelsutveckling och bioteknik och åtta inom diagnostik och medicinteknik. Största ägare är FastPartner, Koncentra Holding och grundaren Ingemar Lagerlöf. LinkMed är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börsen under Small Cap-bolag (ticker: LMED).