Linköpings kommun

Linköping arbetar för en lättillgänglig socialtjänst

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2016 14:41 CEST

Linköpings kommun har tilltro till att den enskilda individen bäst känner sina egna behov och att de flesta har förmåga att söka hjälp. Därför hoppas kommunen på en lagändring som ger möjlighet att fortsätta att erbjuda sociala stödinsatser utan biståndsprövning.

I en skrivelse till barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regner och civilminister Ardalan Shekarabi efterfrågar Linköpings kommun en lagändring som möjliggör för kommunen och andra kommuner att fortsätta arbetet med en lättillgänglig socialtjänst.

Linköpings kommun har i mer än 20 år arbetat för att utveckla en lättillgänglig socialtjänst av god kvalitet som den enskilde själv kan kontakta. Målsättningen är att fler personer ska få stöd i ett tidigt skede. Att erbjuda sociala tjänster utan biståndsprövning har en förebyggande effekt.

 - Vi vill att socialtjänsten ska vara lättillgänglig, och att hinder för att söka hjälp undanröjs. Det har vi i Linköping arbetat för i många år. Denna skrivelse skickas för att uppmärksamma regeringen på behovet av en ändring i lagstiftningen, säger äldrenämndens ordförande Mikael Sanfridson (S).

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har bedömt att Linköpings kommuns förfarande att ge boendestöd till personer med psykisk funktionsnedsättning genom service och tillämpa förenklad handläggning av hemtjänst till personer över 75 år strider mot socialtjänstlagen.

- Domen från IVO har fått konsekvenser för oss. Socialtjänsten blir mer svårtillgänglig och en bieffekt är ökade kostnader. Detta innebär en klar tillbakagång i det positiva utvecklingsarbete, som under många år uppmuntrats av bland annat Länsstyrelsen, Socialstyrelsen och SKL. Vi vill att regeringen får till en lagändring och stödjer oss kommuner i arbetet med en lättillgänglig socialtjänst, fortsätter Mikael Sanfridson (S).

Som en följd av IVO:s domar har Linköping rekryterat 14 biståndshandläggare till en extra kostnad på drygt 9 miljoner kronor/år. Om övriga sociala tjänster som erbjuds utan bistånds-prövning också skulle omfattas uppskattar kommunen att minst 50-75 nya biståndshandläggare skulle behöva rekryteras till en beräknad kostnad på minst 35-50 miljoner kr/år.

Ytterligare information lämnas av äldrenämndens ordförande Mikael Sanfridson (S), telefon 0722-40 08 24.och omsorgsdirektör Linda Ljungqvist telefon 013-20 73 75


Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.