Hjälpmedelsinstitutet

Linköping arrangerar arkitekttävling om särskilda boenden för äldre

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2011 09:19 CEST

Linköping kommun får stöd av regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar som leds av Hjälpmedelsinstitutet, för att genomföra en öppen arkitekttävling om särskilda boenden för äldre. Arkitekttävlingen beräknas starta i mitten av augusti 2011 och avgörs i maj 2012.  De särskilda boendena kommer att byggas år 2013.

Linköping är den kommun i Östergötlands län som har flest platser i särskilda boenden. Ändå finns det behov av ytterligare särskilda boenden för äldre i Linköping, såsom ålderdomshem, sjukhem eller gruppboenden för personer med demenssjukdom. Linköpings kommun vill göra det möjligt för äldre att bo kvar och kommer därför skapa bostäder i befintliga bostadsområden. En dialog kommer föras med de boende under utformandet av detaljplanen och det kommer även finnas möjlighet att påverka verksamheterna när det särskilda boendet är etablerat.

- Det är viktigt att man tar till vara på äldres behov inför en sådan här satsning, säger Jan Grönlund, direktör vid Hjälpmedelsinstitutet. Den kommande vågen av äldre kommer förmodligen att ha andra krav på boendet än tidigare generationer.

Syftet med arkitekttävlingen är att stimulera intresset för ett särskilt boende. Utgångspunkten ska vara en god funktionalitet och arkitektoniska kvaliteter samt att skapa en hög attraktionskraft för bostadsområdet. I de nya boendena vill man skapa trygghet och gemenskap, funktionalitet, tillgänglighet och modern teknik. Målsättningen är att de ska bli en mötesplats för alla som bor i området för att skapa gemenskap mellan generationer.

Äldreboom
Vi står inför en kommande äldreboom. Sedan 1980-talet har andelen personer över 65 år legat stadigt på cirka1,5 miljoner, men beräknas inom sju år överskrida två miljoner. I Linköpings kommun är idag 16,5% av befolkningen över 65 år.  En åldrande befolkning och brister i det befintliga bostadsbeståndet gör att kommunerna på ett effektivt sätt måste planera för att möta kommande behov. 

Bo bra på äldre dar
Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar drivs av Hjälpmedelsinstitutet sedan hösten 2010. Syftet är att stimulera kommuner till nytänkande kring bostäder och boendemiljöer för äldre. Regeringsuppdraget pågår till den 1 dec 2012 med en budget på 50 miljoner kronor. Läs mer på www.bobrapåäldredar.se

För mer information om arkitekttävlingen i Linköping kontakta:
Michael Porath,  planprojektledare, telefon 013 - 20 7142
Elisabeth Ulvenäs, planeringsledare, telefon 013 - 2063 13

För mer information om Bo bra på äldre dar kontakta
Tomas Lagerwall, programsamordnare
Telefon: 08 – 620 18 05
Epost: Tomas.lagerwall@hi.se

Annica Lindgren, informationssamordnare
Telefon: 08- 620 18 06
Epost: Annica.lindgren@hi.se

Hjälpmedelsinstitutet (HI) är ett nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.

Hjälpmedelsinstitutet arbetar för full delaktighet och jämlikhet genom att medverka till bra hjälpmedel, en effektiv hjälpmedelsverksamhet och ett tillgängligt samhälle.

Hjälpmedelsinstitutets huvudmän är staten och Sveriges Kommuner och Landsting.