Linköpings kommun

Linköping får högsta betyg i ekonomisk rating

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2013 11:00 CET

Linköping stärker sin ställning i företaget Svensk Kommunratings finansiella analys av kommunen. Linköping får betyget A med stigande tendens för de faktorer som analyseras.

”Linköping – en allt starkare förebild” är rubriken på analysrapporten från Svensk kommunrating. Tidigare har företaget analyserat Linköping 2009 och 2011, båda gångerna med högsta betyg för finanserna.

Det som analyseras är kommunskuld, finansiell hälsa, finansiella risker, finansiella möjligheter samt ledningsförmåga.

Kommunexperten skriver i sin diagnos: ”Linköping, med det finansiella betyget A som i de två tidigare analyserna under analystidningen Kommunexpertens femåriga historia, behåller sin ställning som de större städernas förebild. Kommunen är lika bra nu som i tidigare analys och det finns anledningar att se tendensen som stigande. Överskotten hålls på godkänt höga nivåer och kassabalanserna förvaltas så att de ökar. Skatten är låg jämfört med omvärlden men för hög för sin finansiella styrka.”

– Fantastiskt roligt att vi lyfts fram som ett stort föredöme bland svenska kommuner. Vi förvaltar ju
medborgarnas pengar och vi får återigen ett tydligt kvitto på att det sker med omdöme, långsiktighet och med ansvarstagande för en stad i stark tillväxt. Linköpings starka ekonomi innebär också att vi har en stark förmåga att investera för framtida tillväxt, nya jobb och en god livsmiljö. En välskött
ekonomi är också en förutsättning för att kunna fortsätta att utveckla viktiga väldfärdstjänster som skola, förskola och omsorgsverksamhet, avslutar Paul Lindvall (m), kommunstyrelsens ordförande

Ytterligare information lämnas av kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M), 013-20 62 96, 070-211 44 82


_______________________________________________________________________________

Linköping har 148 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer, utvecklas och attraherar nya invånare. Linköping har ett stort universitet och vi är Sveriges flyghuvudstad. Linköpings kommun har 7 600 anställda och omsatte 7,7 miljarder kronor 2012. Resultatet blev 398 miljoner kronor. Finanserna är stabila och kommunen har inga egna lån. Kommunalskatten är lägst bland regionens kommuner. De kommunala bolagen har cirka 1 200 anställda och omsätter 8,5 miljarder kronor (2011) och ger årligen positiva resultat.