Linköpings kommun

​​Linköping första stoppet på ministerns äldreresa

Pressmeddelande   •   Aug 06, 2015 11:11 CEST

Linköping blir den kommun där äldreminister Åsa Regner (S) inleder sin äldreresa den 25 september,  med syfte att föra en dialog om äldreomsorgen och bilda sig en uppfattning om hur de äldre har det. Kommunalrådet Eva Lindh (S), med ansvar för äldreomsorgen, välkomnar initiativet.

- Vi vill ha en äldreomsorg av hög kvalitet. Det är en av våra högst prioriterade frågor. För det krävs inte bara en lokal politik utan också att man på nationell nivå sätter kvaliteten inom äldreomsorgen högt på dagordningen. Det är glädjande att äldreminister Åsa Regner kommer till Linköping så att vi kan diskutera hur vi tillsammans kan se till att äldre får en omsorg där personalen hinner med och där tid finns för omtanke, säger Eva Lindh, kommunalråd med ansvar för äldreomsorg.

Eva Lindh är positiv till de satsningar regeringen hittills genomfört, som att regeringen tillsatt en särskild utredare som ska ta fram förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Men hon ser också ett behov av en specifik förändring i äldrepolitiken, nämligen att Linköping fortsatt får tillämpa den så kallade linköpingsmodellen:

- Att man som äldre, över 75 år, i Linköping kan få stöd och service genom att själv direkt vända sig till utföraren har varit positivt. Vi vill att det även fortsättningsvis ska vara möjligt att få stöd och hjälp lättillgängligt. Jag är stolt över linköpingsmodellen och det är en viktig fråga för oss att värna om den. Nu måste något hända med det osäkra rättsläget och jag ser fram mot att få diskutera den frågan med äldreministern, avslutar Eva Lindh.

För ytterligare information kontakta kommunalråd Eva Lindh (S), telefon 0722-40 08 24.

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.