Blodcancerförbundet

Jönköping, Kalmar och Östergötland – föredöme inom blodcancervården

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2013 09:17 CET

Blodcancerförbundet hyllar idag den regionala expertgruppen för bedömning av cancerläkemedel i Sydöstra sjukvårdsregionen. De har fattat beslut om att patienter med den ovanliga cancersjukdomen myelofibros ska få tillgång till en ny behandling.

– Det är ett glädjebesked för patienterna som bor i Jönköpings, Kalmars och Östergötlands län, säger Kerstin Holmberg, ordförande för Blodcancerförbundet. Samtidigt finns det oro inom förbundet.

– Vi är bekymrade för dem som råkar bo i andra landsting. Ska de behöva flytta för att få cancervård?

Myelofibros är en ovanlig och plågsam form av blodcancer, som kännetecknas av att benmärgen inte längre kan tillverka blodceller. Varje år får mellan 40 och 50 personer i Sverige diagnosen. Patienterna drabbas av förlamande trötthet och svåra smärtor, bland annat i skelettet. Den genomsnittliga överlevnaden är mellan fem och sex år.

Förra året godkändes ett nytt läkemedel för behandling av myelofibros. Det är det första läkemedlet någonsin mot denna ovanliga cancersjukdom.

Nyligen gick Regionala expertgruppen för bedömning av cancerläkemedel i Sydöstra sjukvårdsregionen ut med en rekommendation om att ruxolitinib, som läkemedlet heter, ska användas ”baserat på det stora behovet av behandling och storleken på de positiva effekterna”.

– Det är ett glädjebesked för patienter som bor i Jönköpings, Kalmars och Östergötlands län, säger Kerstin Holmberg. 

– Samtidigt är vi kritiska till postkodlotteriet inom cancervården. Förtvivlade människor som drabbas av myelofibros ska inte behöva välja mellan att flytta för att få vård, eller tvingas betala för den enda medicinen som finns mot sjukdomen, säger Kerstin Holmberg.

– Blodcancerförbundet vill ha ett beslut som omfattar alla patienter, oavsett bostadsort. Därför hoppas vi att alla blodcancerpatienter får tillgång till bästa möjliga behandling.

För mer information, kontakta Blodcancerförbundet
Kerstin Holmberg, förbundsordförande, 070-883 15 89

Hasse Sandberg, förbundssekreterare, 0702-73 89 72

Kjell Quarfot, ordförande, Blodcancerföreningen i Sydöstra Sjukvårdsregionen, 070-229 03 25

Blodcancerförbundet
Blodcancerförbundet är en intresseorganisation för dem som drabbats av blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom, deras närstående och personal inom hematologi. Blodcancerförbundet har cirka 3 300 medlemmar och 15 lokalföreningar. Förbundet är en ideell organisation med statsbidrag.

Blodcancerfonden är en ideell stiftelse som administreras av Blodcancerförbundet och har 90-konto, plusgiro 90 04 21-9.