Linköpings kommun

Linköping kvalitetssäkrar och utvärderar omsorg

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2013 13:04 CET

Linköpings kommun tar nu ytterligare ett steg för att följa upp och säkra kvaliteten inom omsorgsnämndens och äldrenämndens verksamheter. Det nya kvalitets- och utvärderingskontoret har startat sitt arbete. Kontoret arbetar på kommunstyrelsens och de båda nämndernas uppdrag. Ny chef för kontoret är Mattias Bly.

Kontoret har ett övergripande ansvar för kvalitets-, avtals-, och verksamhetsuppföljning inom nämndernas ansvarsområden. Kontoret ligger på Drottninggatan 16 och kommer bestå av sex medarbetare, varav tre är nyrekryteringar.

– Genom det nya kvalitets- och uppföljningskontoret får vi ytterligare ett kraftfullt redskap för att se till att medborgarna får det stöd och den service som de har rätt till, säger Paul Lindvall (M), kommunstyrelsens ordförande. Kontoret kommer också att spela en viktig roll för att utveckla omsorgsverksamheten.


– En mer effektiv kvalitetsuppföljning leder i förlängningen också till bättre upphandlingar, säger omsorgsnämndens ordförande Linnéa Darell (FP).

– Jag är glad att vi nu har fått detta kontor på plats. Med kontoret, som ska fokusera på att utförarna ger de äldre de tjänster vi avtalat, får vi större möjligheter att säkra kvaliteten säger äldrenämndens ordförande Jan-Willy Andersson (KD).

Kontorets nya chef Mattias Bly har arbetat med uppföljning, tillsyn och verksamhetsutveckling inom offentlig verksamhet, senast inom Landstinget i Östergötland.

– Linköpings kommun visar i och med skapandet av kvalitets- och utvärderingskontoret hur stor vikt man lägger vid dessa frågor. Att få vara en del i att vidareutveckla detta arbete inom några av kommunens kärnverksamheter känns mycket stimulerande, säger Mattias Bly.

Sedan flera år tillbaka pågår en omfattande kvalitets-, avtals-, och verksamhetsuppföljning inom omsorgsnämndens och äldrenämndens verksamhetsområden. Uppföljningen sker bland annat genom brukarundersökningar samt planerade och oanmälda verksamhetsbesök.

För mer information kontakta kommunalråden Paul Lindvall (M), telefon 0702-11 44 82, Linnéa Darell (FP), telefon 0703-82 47 52, Jan-Willy Andersson (KD), telefon
0705- 90 71 84 eller Mattias Bly, chef för kvalitets- och utvärderingskontoret, telefon
013 - 20 74 04

Linköping har 148 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Linköping vill växa, utvecklas och attrahera nya invånare. Vi vågar pröva nya idéer, både i vår service till medborgarna och i vår egen organisation. Linköpings kommun har 7 800 anställda och omsätter 7,2 miljarder kronor. Ekonomin är stabil och har gett positiva resultat flera år i rad. Kommunalskatten är den lägsta i regionen. De kommunala bolagen har 1 240 anställda och omsätter 8,5 miljarder kronor och ger årligen positiva resultat. Linköping har ett stort universitet och Linköping är Sveriges flyghuvudstad.