Linköpings kommun

Linköping och Norrköping satsar tio miljoner på forskning om matematikundervisning

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2012 12:38 CEST

Linköpings och Norrköpings kommuner satsar tillsammans tio miljoner kronor på forskning som ska utveckla och förbättra matematikundervisningen i skolan. Forskare vid Linköpings universitet ska tillsammans med lärare i de båda kommunerna kartlägga hur undervisningen går till och vad som kan utvecklas.

Flera nationella och internationella studier visar att svenska elevers matematikkunskaper har blivit allt sämre under senare år. Därför satsar Linköpings och Norrköpings kommuner tillsammans tio miljoner kronor på forskning inom matematikdidaktik, det vill säga läran om hur man lär sig matte.

Pengarna finansierar två forskartjänster vid Linköpings universitet. Forskarna kommer att samarbeta med skolor i Norrköping och Linköping och då bedriva skolnära forsknings- och utvecklingsarbete tillsammans med lärare i matematik. Genom den förstärkning av mattelärares kompetens som blir följden av detta arbete vill kommunerna på lång sikt förbättra elevernas resultat.

– Det här är en viktig satsning med universitetet för att förstärka matematikkunskaperna. Det är nödvändigt att stimulera matematikintresset hos eleverna med tanke på de krav arbetsmarknaden och näringsklivet ställer, säger Paul Lindvall (M), kommunstyrelsens ordförande i Linköping.

– I Norrköping har vi arbetat kraftigt för att förbättra skolresultaten. När det gäller svenska ser vi att vi uppnått påtagliga resultat men när det gäller matematik måste vi göra mer, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande i Norrköping.

Forskarna kommer att arbeta med två grupper, med fyra lärare i varje från Linköping respektive Norrköping. Tillsammans ska de identifiera frågor som de vill söka svar på. Det kan röra allt ifrån återkoppling i det dagliga klassrumsarbetet till prov och betygsättning.

Ytterligare information lämnas av Paul Lindvall (M), telefon 070-211 44 82, eller Lars Stjernkvist (S), 0705-27 26 27, Lisa Björklund Boistrup, postdoktor Linköpings universitet, 070-213 28 12.

Projektets ledningsgrupp består av:

  • Lars Rehnberg, utbildningsdirektör Linköpings kommun
  • Tommy Fabricius, utbildningsdirektör Norrköpings kommun
  • Karin Mårdsjö Blume, dekanus Utbildningsvetenskap, Linköpings universitet
  • Christer Bergsten, professor matematikdidaktik, Linköpings universitet
  • Joakim Samuelsson, docent matematikdidaktik, Linköpings universitet

Linköping har 148 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Linköping vill växa, utvecklas och attrahera nya invånare. Vi vågar pröva nya idéer, både i vår service till medborgarna och i vår egen organisation. Linköpings kommun har 7 800 anställda och omsätter 7,2 miljarder kronor. Ekonomin är stabil och har gett positiva resultat flera år i rad. Kommunalskatten är den lägsta i regionen. De kommunala bolagen har 1 240 anställda och omsätter 8,5 miljarder kronor och ger årligen positiva resultat. Linköping har ett stort universitet och Linköping är Sveriges flyghuvudstad.