Linköpings kommun

Linköping på internationell konferens om hållbarhet

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2016 10:47 CET

Linköpings kommun är medarrangör av den internationella konferensen Sustainable City Development i Malmö i helgen. Miljökommunalråd Nils Hillerbrand (MP) kommer att presentera Linköpings satsningar på hållbar utveckling under 2017.

Hösten 2015 antog FN-nationerna nya globala hållbarhetsmål. Sjutton globala ambitioner ska förverkligas fram till 2030. Sverige och landets kommuner börjar nu arbetet med att implementera målen i sin verksamhet.

Malmö stad avser att göra FN:s globala hållbarhetsmål till sina. Malmö stad gör därmed målen till ledstjärnor i det fortsatta arbetet med att skapa en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar stad.

Den 30 november – 2 december arrangeras en internationell konferens i Malmö, Sustainable City Development, kring hur de globala hållbarhetsmålen kan förverkligas i framtidens hållbara städer. Syftet med konferensen är att diskutera hur städer kan samarbeta för att genomföra hållbarhetsmålen. Konferensen arrangeras av Malmö stad med Linköpings kommun som en av flera medarrangörer.

Linköping kommer på konferensen att presentera och marknadsföra kommunens två stora händelser på hållbarhetstemat sommaren 2017. Den största är bo- och samhällsexpot  Vallastaden 2017 som arrangeras 2-24 september och presenterar hållbart samhällsbyggande i den nya stadsdelen Vallastaden. Även Fairtrade Forum som arrangeras i Linköping veckan efter Vallastaden 2017 med temat Hållbar livsstil presenteras.

Miljökommunalråd Nils Hillerbrand deltar, tillsammans med kommunens hållbarhetschef och en av kommunens miljöstrateger i konferensen:

- Konferensen är ett tillfälle att utbyta kunskaper och dela erfarenheter inom miljöområdet med andra aktörer från Sverige och Europa. Vi kommer förhoppningsvis att kunna knyta värdefulla kontakter och ta hem flera goda idéer till Linköping. Vi kommer också samtidigt att marknadsföra de två stora miljöhändelser som äger rum i Linköping sommaren 2017, bo- och samhällsexpot Vallastaden 2017 och Fairtrade Forum.

För ytterligare information kontakta miljökommunalråd Nils Hillerbrand (MP), telefon 0703-62 62 40 eller hållbarhetschef Helene de Faire, telefon 0725-96 79 58

Linköping har 155 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.