Linköpings kommun

Linköping part i stort EU-program för stadsutveckling

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2013 08:52 CET

Tillsammans med universitetsstäder i Norge, Finland, Holland, Belgien, Tyskland och Spanien deltar Linköping i EU-s stora program för stadsutveckling, URBACT-projektet.

URBACT är ett europeiskt program för utbyte och lärande mellan städer i Europa som arbetar för att främja hållbar stadsutveckling. Genom programmet kan städer i Europa samverka för att hitta lösningar på stora urbana utmaningar. Parter i projektet i Europa är bland annat universitetsstäder i Norge, Finland, Holland, Belgien, Tyskland och Spanien.

Linköpings kommun medverkar i projektet för att vidareutveckla arbetssätt och samverkansformer mellan Linköpings universitet och Linköpings kommun för ökad tillväxt och utveckling i Linköping och i regionen. Projektet tar sin utgångspunkt i LinköpingsBo16 och Campus Valla.

En lokal arbetsgrupp har bildats som under 2013-2015 kommer att arbeta lokalt, regionalt och internationellt med projektet. Gruppen består av representanter från Linköpings universitet, Innovationskontoret, LinköpingsBo2016, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Regionförbundet Östsam, Tillväxtverket och Linköpings kommun.

Till arbetsgruppen knyts också kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M) och kommunalrådet Kristina Edlund (S).

– Den nya Vallastaden och LinköpingsBo2016 är av stor betydelse för att bygga samman stad och universitet. Linköpings medverkan i URBACT-projektet ger förstärkta möjligheter till utbyte av erfarenheter och idéer kring framsynt stadsplanering med ett antal andra europeiska universitetsstäder, understryker Paul Lindvall

– Vi står inför stora stadsdelsförändringar i Linköping. Det finns en stor potential i en ökad samverkan med till exempel universitetet. Att hitta smarta och hållbara lösningar för stadsdelsutveckling är en viktig utmaning att ta sig an. Linköpings kommun kan lära mycket, men också dela med sig av praktiska erfarenheter, säger kommunalrådet Kristina Edlund (S).

För ytterligare information kontakta koordinator och projektansvarig Lise-Lotte W Järvinen, telefon 0706-73 60 34, kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M) telefon 013-20 62 96, 0702-11 44 82, kommunalråd Kristina Edlund (S) telefon 013-20 70 51.


_______________________________________________________________________________

Linköping har 148 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer, utvecklas och attraherar nya invånare. Linköping har ett stort universitet och vi är Sveriges flyghuvudstad. Linköpings kommun har 7 600 anställda och omsatte 7,7 miljarder kronor 2012. Resultatet blev 398 miljoner kronor. Finanserna är stabila och kommunen har inga egna lån. Kommunalskatten är lägst bland regionens kommuner. De kommunala bolagen har cirka 1 200 anställda och omsätter 8,5 miljarder kronor (2011) och ger årligen positiva resultat.