Linköpings kommun

Linköping ska bli landets tredje största stad för event

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2014 13:00 CEST

Linköping satsar på att bli en av Sveriges tre främsta eventstäder. Minst ett internationellt event av hög prestigenivå ska förläggas till Linköpings kommun varje år. Kommunstyrelsen tog idag beslutet att höja ambitionsnivån och att ge resurser för att skapa en organisation för att förverkliga stadens nya eventstrategi.

– Vi vill flytta fram vår position genom ett långsiktigt arbete med event och besöksnäring. Vi har redan en stark ställning och vi ska förstärka den ytterligare, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M).

En helt ny eventstrategi har antagits av kommunstyrelsen. Linköping ska arbeta aktivt för att får arrangera event inom fyra prioriterade områden: kunskap och innovation, kultur och hälsa, nöje, samt idrott. Målet är att ha ett årligt så kallat flaggskeppsevenemang. Det kan till exempel vara mästerskap på nationell och internationell nivå.

Linköping ska också hjälpa till att etablera nya återkommande evenemang. Strategin bygger på ett utveckla samarbetet mellan olika aktörer i kommunen. För att leda och styra arbetet finns en särskild Event Group.

Kommunstyrelsen kommer från och med 2015 avsätta två miljoner kronor årligen för arbetet med att offensivt sälja in Linköping som en eventstad. Arenabolaget har redan inlett ett fördjupat samarbete med Live Nation, som vill förlägga fler internationella konserter i Linköping.

Linköping har de senaste åren har de senaste åren genomfört flera stora evenemang på såväl nationell, som internationell nivå. Som exempel kan nämnas UEFA dam-EM i fotboll, EM i handboll för herrar, fyra deltävlingar av Melodifestivalen, Swedbanks Tillväxtdagarna, konserter med internationellt kända artister, internationella vetenskapliga konferenser etc.

Linköping har potential att utvecklas ytterligare som eventstad. Staden är centrum för en växande region med närmare en halv miljon invånare och är lättillgänglig oberoende av kommunikationsmedel tack vare ett bra geografiskt läge.

Linköpings framgångar som eventstad kan också mätas i siffror. Antalet övernattningar och den turistekonomiska omsättningen har ökat år för år, snabbare än riksgenomsnittet. Linköping är en besöksstad året runt.

Eventstrategin ska vara ett verktyg för att uppfylla målet att fördubbla omsättningen inom besöksnäringen till 2020, med 2010 som jämförelseår. 2010 omsatte Linköping 800 miljoner kronor på besöksnäringen. Redan 2013 hade omsättningen ökat till 1,3 miljarder konor. Antalet gästnätter i Linköping förra året uppgick till 419 219.

Ytterligare information lämnas av kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M) telefon  0702-11 44 82.


Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.