Linköpings kommun

Linköping ställer sig bakom förslag till nya regler för flygbuller

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2013 13:00 CET

Det är mycket glädjande att en konstruktiv lösning på den segdragna flygbullerfrågan presenteras. Det skriver Linköpings kommun i sitt yttrande över betänkandet ”Flygbuller och bostadsbyggande”. Kommunen understryker vikten av att föreslaget verkligen genomförs. Det skulle innebära att flera stora bostadsbyggnadsprojekt i Linköping skulle kunna starta.

I Linköping har cirka tusen planerade bostäder inte kunnat börja byggas, eftersom Saab har överklagat detaljplanerna. Saab är rädd att nuvarande bullerregler i framtiden begänsar Saabs flygverksamhet, trots att det bara handlar om ett fåtal flygrörelser per dag.

Kommunen är positiv till förslagen till riktvärden inomhus, det vill säga att 30 dBA så kallad ekvivalent (ungefär konstant) ljudnivå, inte får överstigas och 45dBA maximal ljudnivå endast gäller natt och får överskridas högst tre gånger per årsmedelnatt.

Kommunen är också positiv till de föreslagna riktvärdena utomhus för flygbuller, dvs 55dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad och att 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats får överskridas högst sexton gånger per dag och kväll som årsmedelvärde samt högst tre gånger per natt som årsmedelvärde.

Linköpings kommun anser att förordningen bör innehålla ett undantag från riktvärdet för maximalbullernivån utomhus nattetid. Undantaget bör avse ny bebyggelse och medge att 70dBA får överskridas mer än tre gånger per natt under förutsättning att riktvärdena inomhus uppfylls.

Militärt flyg omfattats inte av de nu föreslagna bestämmelserna.

Ytterligare information lämnas av kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M), telefon 013-20 62 96, 0702-11 44 82

_______________________________________________________________________________

Linköping har 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer, utvecklas och attraherar nya invånare. Linköping har ett stort universitet och vi är Sveriges flyghuvudstad. Linköpings kommun har 7 600 anställda och omsatte 7,7 miljarder kronor 2012. Resultatet blev 398 miljoner kronor. Finanserna är stabila och kommunen har inga egna lån. Kommunalskatten är lägst bland regionens kommuner. De kommunala bolagen har cirka 1 200 anställda och omsätter 8,5 miljarder kronor (2011) och ger årligen positiva resultat.