Linköpings kommun

Linköping uppfattas som en attraktiv studentstad

Pressmeddelande   •   Jan 16, 2017 08:35 CET

8 av 10 Linköpingsbor anser att kommunen är en bra plats att bo på och mer än 9 av 10 anser att Linköping är en attraktiv studentstad. Det visar årets attitydundersökning. Precis som tidigare år förknippas Linköping med flygteknik, utbildning och forskning.

Linköpings kommun genomför varje år en undersökning för att ta reda på attityder och kännedom om kommunen bland invånarna. Årets undersökning visar att:

  • 80 procent anser att Linköping är en bra kommun att bo i.
  • 53 procent anser att Linköping är en bra besöksstad.
  • Hela 93 procent anser att Linköping är en attraktiv studentstad.

– Med tanke på att Linköping valts till årets studentstad är det glädjande att även Linköpingsborna själva anser att Linköping är en attraktiv studentstad. Linköpings universitet och studenterna är oerhört viktiga för kommunen, säger Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande.

Universitetet ligger även i topp, tillsammans med Saab och LHC, när Linköpingsborna får svara på vilka ord de förknippar mest med Linköping. Överlag är flygteknik, utbildning och forskning de områden man förknippar starkast med kommunen. Kommuninvånarna uppskattar lugnet, storleken på staden och att det är nära till allt. Man är mindre nöjd med parkeringsmöjligheterna och att det blåser mycket.

Undersökningen visar också att 88 procent av invånarna känner till Linköpings slogan: ”Linköping – där idéer blir verklighet”. Siffran är något lägre än förra året. Samtidigt ökar andelen som känner till sloganen mycket bra och den siffran är nu uppe i nästan 50 procent.

– Linköpings slogan är väletablerad. För tio år sedan var det fler än 2 av 10 som aldrig hört talas om sloganen. Idag är det 1 av 10, och det är positivt, säger Katrin Englund, kommunikationsstrateg på Linköpings kommun.

Undersökningen genomfördes under perioden 7-22 november 2016. Totalt har 500 personer i åldern 15-75 år intervjuats.

För mer information kontakta Katrin Englund, kommunikationsstrateg, telefon 070-589 53 59.

Linköping har 155 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.