Linköpings kommun

Linköping väl förberett för Sverigeförhandlingen

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2016 07:30 CET

Idag tar Linköpings kommun emot det första budet från Sverigeförhandlingen om nya järnvägar mellan de tre storstadsregionerna.

– Linköping är den största staden längs den sträckan och en anslutning här i centralt läge är avgörande för att säkra ett stort passagerarunderlag för de tåg som trafikerar de nya stambanorna, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S).

Sverigeförhandlingen har regeringens uppdrag att bland annat underlätta utbyggnad av nya stambanor för höghastighetståg. Förhandlingen inleds måndag 1 februari med att kommuner och regioner längs den nya höghastighetsjärnvägen samlas i Stockholm för att få information om förhandlingsupplägg och tidplan.

Budet som överlämnas till kommuner och regioner kommer att innehålla bostadsåtagande från kommunen, medfinansiering baserad på antal bostäders värdeökning, förskottering, cykelåtaganden samt markåtkomst. Tillsammans med detta underlag finns också ett avtalsförslag utan siffror. Siffrorna i avtalen läggs in först när förhandlingen är klar och beslut ska fattas om godkännande av avtalet.

Förhandlingen har föregåtts av diskussioner mellan kommunerna, Trafikverket och Sverigeförhandlarna om sträckningar och stationslägen. De diskussionerna fortsätter. Förhandlingen handlar om den övergripande finansieringen.

– Vi anser att utbyggnaden av nya stambanor är en statlig angelägenhet som ska finansieras av staten. Kommunen är beredd att göra nödvändiga kringinvesteringar i ny centralstation och lokal infrastruktur, samt planläggning för bostäder. Vi går in i förhandlingen för att nå ett bra förhandlingsresultat och för att skapa den bästa möjliga lösningen för Linköpings framtida utveckling, säger Kristina Edlund.

Förhandlingen kommer att pågå under hela 2016 och i slutet av 2017 ska resultatet överlämnas till regeringen.

För ytterligare information; kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S), 072-2400740.

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.