Linköpings Allmänna Simsällskap

Linköpings ASS certifierar sin simskoleverksamhet

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2011 12:35 CEST

LASS har som en av Sveriges största och mest framgångsrika simföreningar också varit en av de drivande föreningarna bakom den certifiering av simskoleverksamhet som Svenska Simförbundet nu erbjuder.

Inom det prioriterade området simkunnighet har Svenska Simförbundet bland annat två mål; att öka antalet föreningar med simundervisning och att säkerställa verksamhet av hög kvalitet. Svenska Simförbundets föreningar erbjuds därför möjlighet att certifiera sin simskoleverksamhet enligt Simlinjen.

LASS har inte bara varit aktiva och drivande under det senaste året då certifieringen arbetats fram utan är nu också en av de första föreningar som skickat in en ansökan om certifiering till Svenska Simförbundet. 

- Vid Simförbundets utvecklingskonferens hösten 2010 diskuterade vi kring det här, och LASS togs upp som en förebild i och med att vi redan arbetar efter en genomtänkt röd tråd i all verksamhet, säger Lotta Källsand som är barn- och ungdomsansvarig i LASS.

LASS interna målsättningar och kriterier när det gäller kvalitet i simundervisningen ligger långt över de krav som ställs i certifieringen. Lotta är dock noga med att påpeka att man inte kan ställa lika höga kvalitetskrav på en liten förening:

- Det ska vara möjligt även för en liten förening att uppfylla kraven för certifiering även om större föreningar naturligtvis har större resurser i form av både utbildad personal och samlad erfarenhet och därmed större möjligheter.

LASS olika simgrupper hänger ihop och bygger på varandra med genomtänkta förkunskapskrav och målsättningar. Allt för att ge deltagarna möjlighet att utvecklas i sin egen takt.  

- För att barnen ska stimuleras till först simkunnighet och sedan utveckling inom sin simning är det viktigt att de får allra bästa möjliga förutsättningar redan från första början, säger Lotta Källsand.

Här finns mer information om certifiering i enlighet med Simlinjen.

Här finns LASS information om att börja simma.

Mer information: Lotta Källsand, barn- och ungdomsansvarig inom LASS, 0708-56 68 98

Linköpings Allmänna Simsällskap - LASS - har vunnit SM och JSM upprepade gånger samt erövrat titeln Sveriges bästa simidrottsklubb 2007, 2008, 2009 och 2010.

LASS är en av Linköpings största idrottsföreningar och har verksamhet inom simundervisning, friskvård och tävlingsverksamhet.