Nulink - Linköpings näringslivsbolag

Linköpings butikschefer vill satsa mer på digitalisering

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2016 07:00 CET

För snart ett år sedan startade ett nätverk för butikschefer i Linköping.

Efter sex träffar vill deltagarna från ett 30-tal butiker ha mer.

– Nu går vi vidare med handelns digitalisering, säger Helena Thun på Nulink som driver projektet.

Linköpings näringslivsbolag Nulink startade nätverket på initiativ från branschen. Deltagarna är ägare och anställda chefer för butiker av alla storlekar inom detaljhandeln. Inriktningen styrs av deltagarna.

– Vi utformar programmet efter deltagarnas önskemål och behov, säger Helena.

Under första året genomfördes sex nätverksträffar med föreläsare. Temat för de första fyra var ledarskapsutveckling. Andra ämnen har varit juridik, konsumentköplagen och trender inom handeln.

– Handeln har en betydelsefull roll i ett växande Linköping, för att göra staden mer attraktiv och skapa fler arbetstillfällen. Butikschefsnätverket är ur det perspektivet viktigt för hela kommunen, inte bara för handeln, säger Helena Balthammar, Borgmästare och ordförande i Nulinks styrelse.

Träffarna hålls i Handeln Hus som är mer än en inkubator där blivande butiksägare får chansen att prova sina affärsidéer. Det är också en källa till kunskap och inspiration för branschen, vilket butikschefsnätverket är ett exempel på.

Butikscheferna har även bestämt inriktningen för nätverket under våren 2017. Ett övergripande tema ska vara digitalisering, men sett ur ett vidare perspektiv än att starta e-handel.

– Det finns två tydliga trender. Å ena sidan vill vi konsumenter kunna beställa när det passar oss bäst, å andra sidan vill vi ha en upplevelse i butiken, säger Helena Thun.

Om detta ur olika perspektiv handlar våren 2017. Vad fortsättningen bjuder på, styrs av önskemål från nätverkets medlemmar.

Det finns plats för ytterligare några butikschefer. Intresserade kan vända sig till Helena Thun eller Malin Grahn på Nulink. Kontaktuppgifter finns på nulink.se.

____________________________________________________________________________________
Nulink- Linköpings näringslivsbolag
Storgatan 58, Telefon 013-33 66 00, E-post info@nulink.se, www.nulink.se

Linköping - En kommun som växer
Linköping har snabbt vuxit till landets femte största kommun med över150 000 invånare. Tillsammans med Norrköping utgör vi centrum i en av landets viktigaste tillväxtregioner. I Linköping finns över 10 000 registrerade företag och tillsammans med Linköpings Universitet, där 27 600 studenter återfinns skapas unika förutsättningar för att bo och leva men framför allt för att driva företag.
www.nulink.se