Linköpings kommun

Linköpings kommun nominerade till planpriset 2016

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2016 09:50 CET

Sveriges Arkitekter har nominerat Linköpings kommuns planarbete med Vallastaden till årets planpris. Vem som vinner avslöjas på Arkitekturgalan i Stockholm den 29 november.

Sveriges Arkitekter har under flera år delat ut landets mest prestigefyllda arkitekturpriser, däribland planpriset. I år är Linköpings kommun, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, nominerade i kategorin för bästa samhällsplanering med Vallastaden.

– Vi är mycket glada över nomineringen. Äntligen börjar vi se resultatet av några års intensivt planeringsarbete. Arbetet har varit komplext med många inblandade aktörer vilket ställt stora krav på samarbete. Vallastaden är ett unikt projekt som sätter människan och miljön i fokus. I Vallastaden tar vi oss an utmaningar gällande både social- och ekologisk hållbarhet, säger ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden Elias Aguirre (S).

Planeringsarbetet med Vallastaden inleddes under sommaren 2011. Muharrem Demirok, dåvarande ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, var en av dem som var med från starten.

– Det har varit en tuff resa och många gamla sanningar har behövt ifrågasättas längsmed vägen, säger Muharrem Demirok, kommunalråd (C). Men vårt ihärdiga arbete har gett resultat. Vi har bevisat att vår devis, människan bygger staden, kan gälla. Om vi vågar kämpa för den.

Planprisjuryns motivering:

”Vallastaden byggs vid Linköpings universitetscampus för att på sikt koppla det till centrum. 6000 boende ska bidra till stadens mål att vara koldioxidneutral 2025. Visionen är en blandad och levande stadsdel med en omsorgsfullt gestaltad livsmiljö som uppmuntrar till möten och gör det lätt att leva miljösmart.

Stadsbyggnadsstrategin att låta en mångfald av aktörer bygga med blandade boendeformer i täta kvarter med små tomter togs fram med arkitekttävling. Kommunen investerar i VA, energi, parker och gator som prioriterar cykel. Det har höjt området från C- till A-läge och satt igång bygget av etapp ett med 400 lägenheter till en mässa hösten 2017.

Kommunens och byggherrarnas ömsesidiga åtaganden förhandlas i markanvisningar till delvis fasta priser. De sammanfattas i detaljplanens kvalitetsprogram och en checklista som följs upp i bygglovsskedet före marköverlåtelsen.”

Priset delas ut på Sveriges Arkitekters Arkitekturgala den 29 november på Cirkus i Stockholm. Linköpings kommun, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, är en av fem nominerade till planpriset. Förutom planpriset delas sex andra priser ut: Kasper Salin-priset för bästa byggnad, Sienapriset för bästa utemiljö, Bostadspriset, Villapriset, Guldstolen för bästa inredning och Kritikerpriset för bästa journalistiska eller litterära insats.

För mer information kontakta Elias Aguirre, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, telefon 072-584 73 10, e-post: elias.aguirre@linkoping.se, Muharrem Demirok, vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, telefon 073-77 88 102, e-post: muharrem.demirok@linkoping.se, eller Anna Bertilson, samhällsbyggnadsdirektör, telefon 013-26 37 71, e-post: anna.bertilson@linkoping.se

Linköping har 155 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.