Linköpings kommun

Linköpings kommun satsar extra på sommaraktiviteter

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2014 11:55 CEST

Dagkollo på Berga slott, fotboll, teaterskola och verksamhet vid Johannelundsbadet. Det är exempel på de extra aktiviteter i stadsdelarna som Linköpings kommun kan komma att satsa på under sommarlovet.

Det är viktigt att barn och ungdomar har meningsfulla aktiviteter att göra under sommaren och att det finns många möjligheter att umgås med vänner i den egna stadsdelen. Linköpings kommun har satsat på ett stort utbud av sommaraktiviteter. Nu blir satsningen ännu större.

– Det är angeläget att ytterligare förstärka utbudet av aktiviteter under främst sommarmånaderna, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M). Detta sker bäst tillsammans med föreningsliv och engagerade medborgare. Vi satsar nu drygt 10 miljoner extra för sommaraktiviteter i första hand i Skäggetorp, Ryd, Berga och Lambohov. Utöver detta satsar vi 1,7 miljoner på äldre ungdomar.

– En del av satsningarna fortsätter också under hösten och om de faller väl ut, finns det också möjligheter att de kan återkomma nästa år, avslutar Paul Lindvall.

Det är främst barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden som genomför de olika aktiviteterna. Finansieringen på sammanlagt cirka 11,7 miljoner kronor står kommunstyrelsen för.

– Vi har haft en bred medborgardialog och fått in många goda idéer och önskemål om vad som kan genomföras i stadsdelarna. Nämnderna får ansvar för att välja bland dessa,
säger Ann-Cathrine Hjerdt (M), kommunalråd med ansvar för bland annat trygghets- och demokratifrågor. För att känna sig trygg i sitt eget område är det angeläget att alla kan hitta livsbejakande saker att göra.

Extrasatsningen fördelas enligt följande:
Barn- och ungdomsnämnden 5,2 miljoner + 1,7 miljoner till äldre ungdomar
Bildningsnämnden 725 000 kronor
Kultur- och fritidsnämnden 2,5 miljoner
Omsorgsnämnden 1 miljon
Kommunstyrelsen satsar för egen del 1 miljon.

Bland de satsningar som nämnderna föreslår finns både helt nya och utökning av tidigare aktiviteter. Några exempel är: sommarskola i flera områden, utökad verksamhet med fritidsklubbar, fotbollsskolor, bland annat öppen träning för alla ungdomar, med deltagande av elitspelare, teaterskola, ytterligare 30 sommarjobb för ungdomar som lever i familjer beroende av försörjningsstöd. Till detta utökas de vanliga sommarjobben i kommunen med 30 platser. Dessutom finns förslag om språk- och arbetsträningsplatser i kommunen samt instegsjobb.

För ytterligare information kontakta kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M), telefon
0702-11 44 82, kommunalråd Ann-Cathrine Hjerdt (M), telefon 0761-04 58 00, kommunalråd Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37, barn- och ungdomsnämndens ordförande Catharina Rosencrantz (M), telefon 0706-19 71 82 och kultur- och fritidsnämndens ordförande Lars Vikinge telefon 0705-54 31 25.

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.