Linköpings kommun

Linköpings kommun välkomnar beslut i högsta domstolen

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2013 17:35 CEST

Högsta domstolen har beslutat att inte ge prövningstillstånd för fyra överklaganden, som gäller tidigare beslut i mark- och miljööverdomstolen om flygbuller i Linköping. De detaljplaner kommunen beslutat om gäller.

– Det är positivt att mark- och miljööverdomstolens uppfattning fortfarande gäller. Det stärker kommunens uppfattning att det går att förena bostadsbyggande och flygverksamhet. Det är också bra att det undanröjer osäkerheten för barn och föräldrar i berörda förskolor, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall(M).

Det är Saab AB som överklagat fyra olika detaljplaner och bygglov för bostäder och förskolor i Tannefors och Landeryd. Saab befarar att Naturvårdsverkets bedömning av flyggbuller skulle kunna medföra begränsningar i framtiden för verksamheten vid Saabs flygfält. Boverket gör en annan bedömning av bullernivåerna och anser att de är förenliga med bostäder.

– Högsta domstolens beslut gick vår väg den här gången, men det undanröjer inte oklarheten som uppstår när två olika myndigheter åberopar olika lagstiftning och gör skilda bedömningar av flygbullret. Den osäkerheten måste regeringen undanröja, säger Paul Lindvall.

Ytterligare information lämnas av kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M), telefon 013-20 62 96, 070-211 44 82.


 

_______________________________________________________________________________

Linköping har 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer, utvecklas och attraherar nya invånare. Linköping har ett stort universitet och vi är Sveriges flyghuvudstad. Linköpings kommun har 7 600 anställda och omsatte 7,7 miljarder kronor 2012. Resultatet blev 398 miljoner kronor. Finanserna är stabila och kommunen har inga egna lån. Kommunalskatten är lägst bland regionens kommuner. De kommunala bolagen har cirka 1 200 anställda och omsätter 8,5 miljarder kronor (2011) och ger årligen positiva resultat.