Nulink - Linköpings näringslivsbolag

Linköpings kvällsekonomi satt under lupp för att få Purple Flag

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2016 13:29 CEST

Linköping är mitt uppe i processen att certifiera kvällsekonomin enligt Purple Flag. Det är ett kvalitetssystem utvecklat i Storbritannien och Irland, i syfte att säkerställa att staden är trygg, säker och har ett attraktivt utbud även efter klockan 17.

Fyra andra kommuner är inne i samma fas. Alla var på plats i Linköping 19-20 april för att utbildas i hur man bedömer en stad enligt Purple Flag. Samtidigt utbildades externa utvärderare.

Värdstaden fick tjäna som praktikplats och granskades under den mellanliggande kvällen och natten av ett 20-tal par kritiska ögon. Redan nu kan avslöjas att intrycken var positiva, även en stilla tisdagskväll.

– Linköping är en trevlig stad och har kommit långt med att skapa förutsättningar för en trygg och bred kvällsekonomi, säger Tomas Kruth, utbildningsansvarig på Svenska Stadskärnor som svarar för certifieringen.

Purple Flag är en gemensam satsning av Linköpings kommun och Linköping City Samverkan, som företräder fastighetsägare, butiker, restauranger och hotell i stadskärnan.

– Det är är mer än en certifiering. Det är ett genomgripande arbete som innefattar alla funktioner under kvällar och nätter. Det är bara tillsammans som vi kan skapa den attraktiva och trygga staden, säger Marianne Lindh, VD för Linköping City.

Hon passade även på att släppa en nyhet som har bäring på Purple Flag. Kommunen och fastighetsägarna skapar tillsammans ett trådlöst nätverk som ska ge alla som besöker stadskärnan gratis wifi. Förutom att det är bekvämt så behöver folk inte längre trängas på vissa platser för att ha tillgång till nätverk, vilket bidrar till ökad trygghet.

Purple Flag bedömer staden under fem tidsperioder från fem på eftermiddagen till fem på morgonen. Här tittar man bland annat på närvaron av polisen och nattvandrare, information, utbudet av matställen, kulturliv, kollektivtrafik, belysning, jämställdhet och mångfald. En stad med Purple Flag ska vara trygg och inbjudande för alla.

Samtidigt är Purple Flag en metod att identifiera brister och skapa utveckling. Certifieringen görs om efter två år och då kontrolleras att de planer som låg till grund för det första godkännandet har verkställts. Om inte kan flaggan halas.

– Vi ser Purple Flag som en metod att arbeta gränsöverskridande, som kan användas i planeringen av nya stadsdelar och för att skapa kontaktytor mellan många olika aktörer här i Linköping, säger Helena Thun på Nulink som företräder Linköpings kommun.

Nio svenska städer har varit piloter. Åtta av dem är idag certifierade, den nionde uppfyllde inte kraven. En av de godkända är Kalmar.

– Purple Flag har fått folk att tycka om varandra. Det har blivit ett forum som äger natten och kvällen och där vi snabbt kan lösa frågor gemensamt innan de skapar problem, säger Björn Mortensen, VD för Kalmar City.

Nu är det dags för Linköping, Haninge, Falun, Kristianstad och Trollhättan. Vilka som blir godkända offentliggörs vid en flaggceremoni den 10 oktober.

Bildtext:

Gruppen som hade Linköping som utbildningsplats för att bedöma om staden är trygg, tillgänglig och attraktiv även på kvällar och nätter. Det ingår i satsningen att certifiera Linköping enligt Purple Flag.


För mer information, kontakta Helena Thun, Nulink 013-336615

helena.thun@nulink.se

____________________________________________________________________________________
Nulink - Linköpings näringslivsbolag
Storgatan 58, Telefon 013-33 66 00, E-post info@nulink.se, www.nulink.se

Linköping - En kommun som växer
Linköping har snabbt vuxit till landets femte största kommun med över 150 000 invånare. Tillsammans med Norrköping utgör vi centrum i en av landets viktigaste tillväxtregioner. I Linköping finns över 10 000 registrerade företag och tillsammans med Linköpings Universitet, där 27 600 studenter återfinns skapas unika förutsättningar för att bo och leva men framför allt för att driva företag.
www.nulink.se