Linköpings kommun

Linköpings näringslivsklimat tredje bäst i sammanvägd ranking

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2016 07:45 CET

Linköpings näringsliv är starkare än på mycket länge. Antalet privatanställda har ökat tydligt två år i rad. Bilden styrks av en sammanvägning av fyra olika näringslivsrankningar, som utfaller till Linköping fördel. Resultatet blir att Linköping tillhör toppskiktet i landet.

Idag hålls Linköpings näringslivsdag. Företagare, studenter, tjänstemän och politiker samlas för att diskutera och lyssna till hur man med gemensamma krafter bygger framtidens Linköping och stärker näringslivsklimatet för utveckling och tillväxt.

– Linköping växer och har en stor bredd och ett starkt näringsliv. Det visar inte minst den senaste rankningen enligt Uppsalamodellen där Linköping hamnar i toppskiktet. Vi har mycket som går åt rätt håll och över tusen nya jobb kom till förra året i privat sektor, vilket är jätteroligt, säger Helena Balthammar (S), styrelseordförande i näringslivsbolaget Nulink.

Linköpings näringslivsbolag Nulink har sammanställt uppgifter från Statistiska centralbyrån SCB om utvecklingen av antalet anställda i privat och offentlig sektor. 2015 ökade de privatanställda i Linköping med 1132 personer, att jämföra med 951 året innan. För offentlig sektor var siffrorna 694, respektive 1846 personer. Det gör att Linköping har en god balans i jobbtillväxten.

– Linköping är en stad där många företag är optimistiska och vill växa. Samtidigt upplever många arbetsgivare att de har svårt att hitta de medarbetare de behöver vilket kan hämma tillväxten. För att minska bristen på rätt arbetskraft är det angeläget att kommunen och företagen samarbetar mer inom exempelvis utbildning och arbetsplatsförlagt lärande, säger Karin Granbom Ellison (L), kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad och bildning.

Svenskt Näringsliv gör varje år en ranking av företagsklimatet. Placeringen har sedan 2008 gått från plats 86 till 35 bland 290 kommuner i årets undersökning.

Uppsalamodellen är en sammanvägning av resultatet från de fyra främsta rankingarna. Förutom Svenskt Näringslivs Företagsklimat är det Nyföretagarbarometern, tidningen Fokus Bäst att bo-ranking samt UC/Företagarnas ranking.

Uppsalamodellen utfaller till Linköpings fördel. Uppsala, som skapat modellen, kommer i år på nionde plats. Linköping är tredje bäst.

Uppsalamodellen jämför dessutom kommuner i ungefär samma storlek. Skälet är att storstäderna med kranskommuner har andra förutsättningar än större städer på landsorten. På motsvarande sätt blir det inte rättvisande att blanda in små kommuner i jämförelsen.

– Det sammanvägda resultatet bygger på ett större underlag och blir på så sätt mer tillförlitligt säger Michael Nydén, som arbetar med dessa frågor på Nulink.

Viktigare än topplaceringen är att svagheter och styrkor blir tydligare. Bäst respektive näst bäst är Borås och Varberg. Ändå överträffar Linköping båda i tre av fyra undersökningar. Däremot hamnar Linköping liksom andra universitetstäder sämre till i Nyföretagarbarometern.

För ytterligare information kontakta Helena Balthammar (S), styrelseordförande i näringslivsbolaget Nulink, 072-582 80 69 eller kommunalråd Karin Granbom-Ellison (FP), telefon 0725-82 81 74.

Näringslivsdagen arrangeras av Nulink, Mjärdevi Science Park och Sankt Kors. Den hålls på Cupolen 08:00-13:00.

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.