Oskarshamn kommun

Linköpings universitet stärker affärsutvecklingsarbetet i regionen

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2019 14:00 CEST

Oskarshamns kommun och Linköpings universitet samarbetar sedan 2018 genom ett Intentionsavtal och nu har Linköpings universitet också gått in som medlem i den ideella föreningen Trinova. Trinova arbetar via det helägda bolaget Atrinova Affärsutveckling för att stötta nya, innovativa idéer som kan bidra till regionens tillväxt.

Linköpings universitet kommer i Trinovas styrelse att representeras av Maria Swartz som är operativt ansvarig för universitets strategiska partnerskapsprogram. Övriga medlemmar i Trinova är Elajo, OKG, Oskarshamns Energi, Scania, SKB, Arbetsförmedlingen samt kommunerna Hultsfred, Högsby, Mönsterås och Oskarshamn.

- Linköpings universitet ser med stort intresse fram emot att delta i arbetet inom Trinova. Vi känner Oskarshamn som en dynamisk industristad med en tradition för nytänkande och innovationer och en miljö från vilken universitetet rekryterar många duktiga studenter. Genom Trinova hoppas Linköpings universitet kunna stärka banden till regionen runt Oskarshamn och att universitets ställning som ett ledande internationellt forskningsuniversitet skall kunna medverka till att ytterligare utveckla industrin i regionen. Därför ser Linköpings universitet det som viktigt att också företag från grannkommunerna Mönsterås, Hultsfred och Högsby deltar i arbetet, säger Peter Värbrand Vicerektor vid Linköpings universitet.

Maria Swartz förklarar hur hon ser på samverkan mellan Trinova och Linköpings universitet och varför universitetet valt att bli medlem i Trinova.

- Näringslivet i Oskarshamnsregionen är väldigt intressant ur ett nationellt perspektiv och verkar inom områden där universitetet har forskarkompetens och kan delta i utmanande frågeställningar. Linköpings universitet har lång erfarenhet av att samverka med kommuner och tror att vi kan bidra till kommunernas utveckling. Linköpings universitet kan vara ett komplement till de universitet och högskolor som Oskarshamn redan samverkar med.

- Linköpings universitet gör nu också en ökad satsning på att bidra till livslångtlärande genom att bygga upp kapacitet när det gäller kompetensutveckling för organisationer och näringsliv. Vi har också lång erfarenhet av innovationsverksamhet, affärsutveckling och en stark företagsinkubator där vi säkert kan finna goda samarbetsmöjligheter som gynnar båda parter, avslutar Maria Swartz.

Jöns Wahlström, ordförande i Trinova, om samarbetet med Linköpings universitet.

- Vi är glada att vi lyckats knyta ett starkt universitet till Trinova-samarbetet. Vi arbetar med att identifiera och utveckla affärsidéer och entreprenörer till nya företag med tillväxtpotential och bara under 2018 har 20 nya bolag bildats inom ramen för vår verksamhet. Eftersom merparten av våra projekt är kunskapsintensiva med högt teknikinnehåll är den koppling till forskning och utveckling som Linköpings universitet bidrar med en viktig faktor för att ytterligare öka vår förmåga att vara med och skapa hållbar tillväxt i mittlänet.

För mer information kontakta:
Jöns Wahlström
ordförande Trinova
jons.wahlstrom@oskarshamnenergi.se
Tel: 0491-881 11

Vi satsar på framtiden. I Oskarshamn finns en stark framåtanda med miljardinvesteringar inom de närmaste tio åren. Vi jobbar för att ständigt förbättra förutsättningarna för ett starkt näringsliv. Med bland annat planering av ny industri- och verksamhetsmark i direkt anslutning till E22:an. Affärer bygger ut och nya etablerar sig. Vi bygger nya bostäder både i inre hamnen med direkt anknytning till vattnet och i centrum. Vi satsar på också på kommunikationer med bland annat ett helt nytt resecentrum och utbyggnad av fiber på landsbygden. Nova Utbildning FoU & Affärsutveckling erbjuder utbildning, forskning och affärsutveckling och har en nyckelroll för att bidra till regional utveckling i Oskarshamnsregionen.