Linköpings kommun

Linköpings utbildningsdirektör med i Skolverkets insynsråd

Pressmeddelande   •   Feb 29, 2016 14:18 CET

Linköpings kommuns utbildningsdirektör Lars Rehnberg är ny ledamot i insynsrådet för Statens skolverk.

Insynsråd förekommer vid vissa myndigheter, bland annat där det är angeläget med insyn av medborgare och politiker. Insynsrådet ska utöva insyn och ge chefen för myndigheten råd, men har inga beslutsbefogenheter.

Varje ledamots viktigaste uppgift är att företräda ett medborgerligt inflytande och utöva det allmännas insyn. Insynsrådets sammansättning sker utifrån de enskilda ledamöternas kunskap och erfarenheter, frö att få en samlad kompetens.

Det är regeringen som utser ledamöter i insynsrådet. Precis som för andra liknande funktioner är ledamöterna i insynsrådet opolitiska uppdrag.

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.