Linköpings kommun

LinköpingsBo flyttas till 2017

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2014 13:30 CET

Efter att ha lyssnat på ett stort antal intressenter föreslås att bo- och samhällsbyggnadsexpot LinköpingsBo  flyttas fram ett år för att kunna öppnas sommaren 2017. Arbetet med att förverkliga planerna på den nya stadsdelen Vallastaden pågår för fullt och första byggstart sker i höst enligt plan.

– I nära dialog med bolaget och olika intressenter har vi kommit fram till att det är klokt att flytta fram samhällsbyggnadsexpot till 2017. Då får Expobolaget ännu bättre förutsättningar att kunna förverkliga ett riktigt bra samhällsbyggnadsexpo, genom att fler bostäder, verksamheter och annat hinner komma på plats, säger kommunstyrelsens ordförande  Paul Lindvall (M)

Expot fortskrider med utgångspunkt från fastställd detaljplan och antaget förslag i arkitekttävlingen. Ett större antal byggherrar har slutit avtal för att börja bygga den nya stadsdelen Vallastaden, de första i augusti.

– Kommunledningskontoret kommer att ges ett tydligt uppdrag att säkerställa samordning av förvaltningar och kommunala bolag så att ingen otydlighet råder om ansvar och befogenheter. Vi kommer också att tillföra nödvändiga resurser för att säkerställa att det blir ett innovativt och intresseväckande samhällsbyggnadsexpo, säger Paul Lindvall(M).

Tanken på en flytt av datum har vuxit fram i samarbete med intressenterna.

– När vi lagt samtliga planer på varandra så ser vi att vi genom att skjuta fram expot ett år kommer kunna visa besökarna en mer komplett stadsdel. Området kommer helt enkelt vara mer moget att visa på hur ett framtida samhälle kan byggas och det känns bra att så många intressenter och byggherrar uttryckt sitt stöd för flytten säger Linköpingsexpo AB ordförande Muharrem Demirok.

Byggherrar som tecknat avtal för att börja bygga är: Stångåstaden, HSB, Omniplan, Hemgården, Hökerum Bygg, Gotec, Maria Grahn, SEFA, Myresjöhus, Bostaden och Byggfast.

För mer information: Kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall(M), 013-206296 kommunalrådet Muharrem Demirok 013-206294, eller Linköpingsexpo AB:s vd Tommy Hultin 013-206662.


_______________________________________________________________________________

Linköping har 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer, utvecklas och attraherar nya invånare. Linköping har ett stort universitet och vi är Sveriges flyghuvudstad. Linköpings kommun har 7 600 anställda och omsatte 7,7 miljarder kronor 2012. Resultatet blev 398 miljoner kronor. Finanserna är stabila och kommunen har inga egna lån. Kommunalskatten är lägst bland regionens kommuner. De kommunala bolagen har cirka 1 200 anställda och omsätter 8,5 miljarder kronor (2011) och ger årligen positiva resultat.