Vallastaden 2017

LinköpingsBo2016 placeras i Västra Valla

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2011 16:00 CET

Samverkan, dialog och delaktighet mellan stadens invånare, lokalt näringsliv och kommunala aktörer har pågått intensivt under hela hösten inom ramarna för LinköpingsBo2016. Beslut om stadsdel och plats för bo- och samhällsexpo 2016 har nu fattats. Platsen för LinköpingsBo2016 är området i Västra Valla.

– Utvecklingen av Västra Valla innebär att staden möter universitetet, säger Paul Lindvall (M), Kommunstyrelsens ordförande i Linköping. Linköpings universitet och Linköping kommer att närma sig varandra ännu mer.

Linköpings kommun kommer tillsammans med Linköpings universitet och byggherrar satsar på att bygga bostäder av olika slag, förskolor, verksamheter, service och handel, kultur och allt annat som kommer att göra universitetsområdet till en miljö som lever dygnet runt och alla dagar om året.

– I området skapas mötesplatser och förutsättningar för lärande i alla former och för alla människor, säger Muharrem Demirok (C), ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden. Det här blir en spännande mötespunkt som kommer att förtäta Linköping, inte minst genom att kontakten med centrala Linköping och Mjärdevi stärks.

LinköpingsBo2016 ska utveckla området från att vara enbart en plats för utbildning och forskning till att bli en levande stadsdel i Linköping. Sammanhang med dagens innerstad skapas i ett första skede med LinkLink, busstråket som går från innerstaden, ut genom Campus Valla och till Mjärdevi Science Park.

– Västra Valla har alla förutsättningar för att bli en attraktiv, modern och hållbar stadsdel, säger Kristina Edlund (S), vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden. Alla delar i en människas livsstil ska knytas samman i byggandet av stadsdelen - arbete, fritid och boende.  

Linköping skapar med LinköpingsBo2016 en plats för möten, seminarier och evenemang med fokus på samverkan, dialog och delaktighet med medborgare och andra intressentgrupper. Målet med LinköpingsBo2016 är att skapa förutsättningar för Linköping att utvecklas till en attraktiv stad att bo och etablera sig i.

LinköpingsBo2016 är ett samhällsbyggnadsprojekt som ska resultera i en helt ny stadsdel vars första etapp ska stå klar sommaren 2016. Det är också namnet på det bo- och samhällsexpo som går av stapeln när första etappen är klar. Under resans gång kommer LinköpingsBo2016 att vara en plattform för en mängd viktiga, inspirerande och framåtblickande möten, seminarier, workshops och utställningar. Dialog och delaktighet är i fokus under hela arbetet fram till 2016.