Energikontoret i Mälardalen

Linköpingsbor bäst på biogas

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2010 10:33 CET

Kunskaperna varierar
I Linköping, Eskilstuna, Örebro, Västerås, Uppsala och Stockholm har folk på stan fått svara på sex stycken frågor om biogas. Frågorna gällde produktion och användning av biogas samt vad som skiljer biogas från naturgas. 50 personer i respektive stad valdes ut för att svara på frågorna, med avsikt att få så stor spridning som möjligt vad gäller ålder och kön. Resultaten bör inte generaliseras, men undersökningen ger trots allt en fingervisning om biogaskunskaperna hos gemene man i regionen.

Generellt sett verkar kunskaperna om vad biogas kan användas till vara bra, och relativt många vet också att hemstaden har bussar som drivs med gas. Mer varierande är dock kunskaperna när det gäller vad biogas kan framställas av, samt skillnaden mellan biogas (förnybar) och naturgas (fossil). Mest anmärkningsvärt är att en tydlig majoritet i alla städer (förutom Linköping) inte vet att hemstaden har egen produktion av biogas, trots att samtliga besökta städer har minst en produktionsanläggning.

Mer information om biogas behövs!
Resultaten från denna studie bör inte antas gälla alla invånare i regionen, men trots det är det tydligt att kunskaperna kring biogasen hos gemene man skulle kunna vara mycket bättre. I flera av städerna som besökts är resultaten svaga – många vet inte ens vad biogas är, än mindre att deras hemstad har biogasproduktion eller biogasbussar. En del av kunskapsbristen kan säkerligen härledas till ointresse, men det är tydligt att mer information och kommunikation om biogas behövs för den fortsatta utvecklingen av biogasmarknaden.

- Biogasen har goda möjligheter att bidra till förverkligandet av flera av Sveriges miljömål, men utveckling måste fortsätta ske på flera fronter. Fler tankställen måste byggas, fler fordonsmodeller tillkomma, gasproduktionen måste ökas med mera. Men för att detta skall få önskad effekt på miljö, regional utveckling, resurseffektivisering m.m. krävs det att gemene man i större utsträckning känner till biogasens styrkor gentemot fossila drivmedel. Tydligare och starkare information och kommunikation på fler arenor kan vara den avgörande pusselbiten som får utvecklingen att ta verklig fart, berättar Beatrice Torgnyson Klemme, projektledare för Biogas Öst.

För mer information kontakta:
Beatrice Torgnyson Klemme, Biogas Öst
0733 – 97 06 25
beatrice.torgnyson@energikontor.se