Hälsans nya verktyg

Linköpingsbor känner sig 11 procent friskare än norrköpingsbor

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2010 08:42 CET

I går höll den östgötska tillväxtsatsningen, Hälsans nya verktyg, en heldagskonferens i hjärtats tecken. Bland annat fick besökarna, som var drygt 100 personer, ett föredrag av universitetslektor Hans Nilsson som ingår i The Twincities forskargrupp. Där framkom att hjärt- och kärlsjukdomar är långt vanligare i Norrköping än i Linköping. Dessutom skiljer sig den självupplevda hälsan stort mellan städerna.

Män som bor i Linköping känner sig 13 procent friskare än männen i Norrköping. Medan kvinnorna i Linköping känner sig 10 procent friskare än sina medsystrar i Norrköping, enligt den studie som presenterades. Dessutom dör 30 procent fler norrköpingsbor än linköpingsbor i cirkulationssjukdomar. Forskargruppen har inte svaren på varför hälsoskillnaderna fortfarande är så stora mellan städerna. En fråga de ställer sig är om samhällsstress kan vara ärftlig.

Hjärtinfarkt bland kvinnor och män

Joakim Alfredsson, överläkare vid Hjärtcentrum på US var också på plats och berättade om könsskillnaderna vid hjärtinfarkt. Här fick åhörarna veta att det tar 133 minuter från symptom till behandling när en man drabbas av hjärtinfarkt medan tiden för kvinnor i snitt är 160 minuter. Enligt de studier Joakim visade är symptomen på hjärtinfarkt ganska lika mellan kvinnor och män. Däremot finns en tendens att kvinnor i lägre grad än män misstänker att de drabbats av hjärtinfarkt och därför väntar med att kontakta sjukvården. Dessutom tar det längre tid för en kvinna att få ambulans än det gör för en man.

Vård och omsorg – en bransch på tillväxt

Föredragen inspirerade konferensbesökarna att bland annat tänka till kring hur hälsoskillnaderna mellan Norrköping och Linköping kan minska. Och det är just vad Hälsans nya verktyg vill uppnå – nytänkande och innovativa idéer som i en förlängning leder till nya produkter och tjänster inom vården och omsorgen. Konferensen innehöll också flera goda exempel på de satsningar som görs inom ramen för Hälsans nya verktyg. Bland annat visades ett antal vårdsmarta innovationer från Östergötland.

– Vård och omsorg är en bransch på stark tillväxt och det blir extra tydligt en sådan här dag. Men det roligaste av allt är den sprudlande innovationslust som just nu präglar vår region. Vi har aldrig tidigare fått in så många spännande idéer till nya projekt, vilket bäddar för att det kommer att lanseras många vårdsmarta lösningar från Östergötland de närmaste åren, säger Sven Ehn, vd på Hälsans nya verktyg.

Genom Hälsans nya verktyg satsar Östergötland på att bli centrum för smarta lösningar som effektiviserar vården och omsorgen med fokus på hemmiljö. Redan idag har verksamheten bidragit till flera framgångsrika företag och projekt som har börjat generera tillväxt.

 

För ytterligare information kontakta:

Sven Ehn, vd Hälsans nya verktyg

0734-17 69 91, sven.ehn@halsansnyaverktyg.se

www.halsansnyaverktyg.se

Hälsans nya verktyg är en regional satsning i Östergötland i syfte att skapa tillväxt. Inom ramen för Hälsans nya verktyg utvecklas nya produkter och tjänster för att möta framtidens ökande vårdbehov. Fokus för satsningen är effektiv vård och omsorg med hemmet som bas