Linköpings kommun

Linköpingsborna ger sin stad högsta betyg

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2012 14:00 CET

Linköping är en mycket attraktiv stad att bo i Nio av tio invånare känner till devisen ”Linköping – där idéer blir verklighet”. En majoritet anser att devisen ger en bra bild av Linköping. Staden förknippas med flyg, utbildning, forskning och högteknologi.

Detta framgår av den årliga attitydundersökning CMA Research gjort på uppdrag av Linköpings kommun. Totalt har 501 privatpersoner i Linköping i åldrarna 15-75 år intervjuats per telefon. I undersökningen har de svarande både fått kommentera påståenden och ge egna kommentarer.

  • 86 procent instämmer i att Linköping är en attraktiv stad att bo i.
  • 93 procent känner till devisen ”Linköping – där idéer blir verklighet”.
  • Drygt varannan svarande anser att devisen ”Linköping – där idéer blir verklighet” ger en bra bild av Linköping.
  • En överväldigande majoritet förknippar staden med kategorier som flygteknik (98%), utbildning (96%), högteknologi (88%) och forskning (87%).

När de svarande får associera fritt nämner många ”Studentstad, hög utbildningsnivå, universitetet, flygstad, Saab, LHC/hockey” m.m. Om själva staden Linköping sägs ”Trevlig, positiv, mysig, gemytlig, välkomnande, gästvänligt”. De negativa omdömena är få och handlar t ex om att staden inte ligger vid havet eller att det kan vara blåsigt.

Linköpingsbornas överlag positiva attityd till staden kan också ses mot bakgrund av att nästan hälften (42%) av invånarna är inflyttade. Det är alltså ingen renodlad ”hemmapublik” som uttrycker sig.

– Det här är mycket bra resultat och bekräftar bilden av att Linköping är ett starkt och attraktivt centrum i regionen. Att invånarna själva sätter ett högt betyg på staden är en förutsättning för att vara trovärdig i vår marknadsföring mot näringsliv och människor utanför vår egen region, säger Paul Lindvall (M), kommunstyrelsens ordförande.

Under tisdagen godkände även Linköpings kommunfullmäktige en ny kommunikationspolicy, där servicen till medborgarna har en framträdande roll. Kommunikationspolicyn fastställer också de framarbetade kärnvärden som ska karaktärisera Linköping framöver: Modiga-Mänskliga-Mångfacetterade.

Devisen ”Linköping – där idéer blir verklighet” lanserades 2001. Kommunen har konsekvent hållit fast vid den och successivt ladda den med nytt innehåll.

Ytterligare information lämnas av kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M), telefon 013-20 62 96, 070-211 44 82, kommunikationsdirektör Catarina Thuning, 070-320 28 63.


______________________________________________________________________________________

Linköping har 148 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Linköping vill växa, utvecklas och attrahera nya invånare. Vi vågar pröva nya idéer, både i vår service till medborgarna och i vår egen organisation. Linköpings kommun har 7 800 anställda och omsätter 7,2 miljarder kronor. Ekonomin är stabil och har gett positiva resultat flera år i rad. Kommunalskatten är den lägsta i regionen. De kommunala bolagen har 1 240 anställda och omsätter 8,5 miljarder kronor och ger årligen positiva resultat. Linköping har ett stort universitet och Linköping är Sveriges flyghuvudstad.