Optiqo Sweden AB

LINKÖPINGSFÖRETAGET OPTIQO STÄRKER HYGIENUPPFÖLJNINGEN PÅ INTERNATIONELLA FLYGPLATSER

Press Release   •   Oct 25, 2016 07:00 CEST

Systemleverantören Optiqo Sweden AB har mottagit en första order från Facility Management bolaget C&W Services, avseende leverans av digitala Hygien- och kvalitetsdisplayer. Displayerna ska sättas upp i samtliga offentliga hygienutrymmen, ca 140 st, på Logan International Airport i Boston.

- Städningen på en flygplats kan kraftigt reducera risken för smittspridning. Varje år reser över 3 miljarder resenärer via världens flygplatser. Det gör att flygplatsens utrymmen genomströmmas varje dag av människor som kan ha kommit i kontakt med olika smittor. För att skydda sig när man reser, är det viktigt att tänka på handhygienen. Flygplatsen i sig kan också bidra till att skydda resenärerna om man jobbar effektivt och frekvent med städningen på speciellt riskytor där många tar med händerna och på toaletterna, säger Andreas Roos, Affärsutvecklare på Optiqo.

Under våren och sommaren 2016 har ett pilotprojekt pågått tillsammans med den amerikanska distributören Market Advantage Plus, ett pilotprojekt som har inneburit att gamla beprövade manuella signeringslistor för avrapportering av städning, nu byts ut mot ett kostnadseffektivt och modernt digitalt system från Optiqo. Projektet, inom ramen för ”Internet of Things”, har fallit väl ut och innebär att hela flygplatsen utrustas med displayer från den svenska tillverkaren.

- Boston International Airport är en i raden av stora offentliga byggnader där vi har installerat vårt system för uppföljning av städkvalitet. Nyligen har vi bl.a. levererat en liknande lösning till Sydney Trains. Att visualisera frekvensen av städningen med hjälp av Optiqo Display, gör att resenärerna lätt kan läsa av när städning senast utfördes och vara trygg med det. I Sverige har flertalet framgångsrika och innovativa företag låtit installera Displayer från Optiqo, bl.a. Malmö Airport, MAX Hamburgare, Gröna Lund och ett flertal fastighetsbolag, säger Marcus Lindström, Försäljningschef på Optiqo.

Optiqo Sweden AB är en leverantör av tjänster för kvalitetsuppföljning som hjälper våra kunder att få kontroll över städ- och FM tjänster. Det blir allt viktigare att utveckla system och rutiner för att möta framtidens krav på hygien- och kvalitet. Optiqos verktyg ger konsekvent budskap och regelbunden återkoppling.