Länsstyrelsen i Östergötlands län

Linné was at Medevi Brunn

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 10:07 CET

Nästa år fyller Carl von Linné 300 år och detta firas med ett jubileum. Ett av arrangemangen går under namnet ”Linné was here”och vill locka till upptäcktsresor i hans fotspår. Genom vägledande skyltar kan besökare uppleva de platser som vetenskapsmannen skildrat i sina berättelser. Idag tillkännages vilka platser i landet som kommer att utmärkas med en skylt. En av dessa är anrika Medevi Brunn.

Miljön och byggnaderna kring Medevi brunn präglas av en tydlig 1700-talsanda. Besökarna under den här tiden bestod mestadels av förmögen överklass, plus en sedermera världsberömd vetenskapsman. Linné har daterat sitt besök på Medevi Brunn till den 23 augusti 1741.

- Vi tycker det är väldigt roligt att en minnesskylt placeras just i Medevi Brunn, ett av våra mest omfattande och autentiska byggnadsminnen, säger länsantikvarie Bengt Häger. Länsstyrelsen Östergötland har under flera år lagt ner bidragsmedel för att restaurera de många byggnaderna. Extra kul är det därför att Linnés beskrivning av området från 1741 stämmer än idag.

Följande är Linnés egna ord om sitt besök på Medevi Brunn:

” Medevi Brunn låg på en angenäm ort, här voro hela gator av hus uppbyggda för gäster, som där drucko brunn; här voro vackra alléer och ett makalöst vatten. Denna är den äldsta surbrunn i Sverige och otvivelaktigt ännu den bästa, ehuru han något ändrat sitt utlopp. Här vore mycket att tala om detta vatten, där man ville fly till en Spiritus, ett Sulphur eller något annat underjordiskt och och kemiskt principum; men vi lämna de gamlas djupa filosofi och hålla oss därvid att vattnen bliva impregnerade av en jämmull, som ligger jorden nästan som en myrmalm, sådan som man ock torde finna på södra sidan vid Medevi, därest man därefter skulle grava. Natten blevo vi kvar i Medevi. ”

33 platser runt om i landet kommer att märkas med en skylt med texten ”Linné was here”. Varje plats har en koppling till Linnés egna texter. Länsstyrelserna deltar i projektet tillsammans med turistorganisationer, kommuner och museer. Invigningen sker den 13 maj nästa år.

Linnéjubileet kommer även att uppmärksammas på andra sätt i Östergötland. I Norrköping arrangerar Naturskyddsföreningen och kommunen vandringar i Linnés fotspår i början av juni. I samband med detta inviger landshövding Björn Eriksson Linnés plats vid Gamlebro. Under sommaren ordnas också en utställning på Löfstad slott om vetenskapsmannen och hans lärljungar.

För mer information kontakta:
Länsantikvarie Bengt Häger, tfn 013-19 62 51 eller 0706-35 61 94

Se också:
www.linnewashere.se