Linné 2007

Linné2007 presenterar rese- och turistsatsning

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 09:13 CET

Sverige blir från och med nästa år Linnémärkt – i bokstavlig bemärkelse. Från norr till söder kommer platser som Carl von Linné besökt att märkas upp och skyltas. Anledningen är nästa års 300-årsfirande av Linnés födelse.Välkomna till en pressträff under TUR-mässan där turist- och resesatsningen för Linnéåret presenteras. Bakom satsningen står flera av landets regionala turistråd och turistsamordnare tillsammans med den nationella jubileumsdelegationen Linné2007.I samma lokal kommer sedan seminarier med Linnéteman för de olika regionerna att hållas. Även här är representanter från pressen mycket välkomna. Program kommer att finnas på plats.Datum & tid

Torsdag 23 mars, kl 9.30-ca 10.00Plats & lokal

TUR-mässan i Göteborg

Seminarielokal R4 (plan 2)Presskontakt

Kajsa Eriksson, pressekreterare nationella sekretariatet Linné2007

08-673 95 00, 0706-93 08 08, kajsa.eriksson@kva.se/linne2007press@kva.se

www.linne2007.se finns mer information om hela jubileumsfirandet.


Om Linné2007väl hela Sverige so
Nästa år är det 300 år sedan Carl von Linné föddes – en av tidernas mest betydelsefulla vetenskapsmän. Det firas med ett jubileum vars syfte bland annat är att lyfta fram naturvetenskapens och forskningens betydelse i samhället. Jubileet vänder sig till barn och unga, samt besökare och turister i Sverige. Året invigs den 28 jan, en nationell festvecka hålls runt födelsedagen den 23 maj och den 15 dec avslutas firandet.


En nationell delegation är ansvarig för Linné2007 i Sverige. Ordförande i delegationen, och utsedd av regeringen, är landshövding Anders Björck. H M Konungen är jubileets beskyddare och i en särskild hederskommitté medverkar bland andra talmannen, statsministern, ärkebiskopen och utbildningsministern. Bakom året står även bland annat Kungl. Vetenskapsakademien, Svenska institutet, Sveriges Rese- och Turistråd, Vetenskapsrådet och Utrikesdepartementet. En rad universitet är engagerade, liksom museerna och myndigheter som Länsstyrelser och Riksantikvarieämbetet. Näringslivet på både nationell och regional nivå har en viktig del i aktiviteterna.