Folkpartiet

Linnea Darell(fp): ”AMS-modell” ingen lösning på sjukförsäkringens kris

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2004 14:34 CEST

Linnéa Darell
Riksdagsledamot (fp)
0703 – 82 47 52

Joakim Bergström
Pressekreterare
070-772 7447


- Det är toppen på isberget. Att sjukskrivna kan få vänta månadsvis för länge på utbetalningar är bara en av de många följderna av att regeringen gett försäkringskassorna ett omöjligt uppdrag, med växande arbetsuppgifter och för små resurser.

Det säger Linnéa Darell, ledamot (fp) i riksdagens socialförsäkringsutskott, i en kommentar på fredagen.

- Regeringen har låtit samspelet mellan försäkringskassan och vården bryta samman, och när sjukskrivningarna blev fler blev det sämre med rehabilitering och sjuktiderna blev längre. En finansiell samverkan för att minska belastningen och ge folk behandling snabbare hindrades av regeringen. Samtidigt avslogs våra krav på en förstärkning av kassornas resurser med en halv miljard om året.

- Följderna har blivit mycket kostsamma, och de märks även i svag service. I socialförsäkringsutskottet fick vi nyligen en rapport om långa och onödiga väntetider för vårdbidrag till familjer med handikappade barn. Även arbetet med att motverka bedrägerier mot kassorna har eftersatts och varit lågt politiskt prioriterat, även om några läns försäkringskassor på egen hand försökt göra bättre insatser.
En ofta undermålig kvalitet på läkarintygen tolererades fram tills helt nyligen. Ofullständiga intyg som fördröjer handläggningen är fortfarande ett stort bekymmer för kassorna. Allra mest dyrbar har miljardrullningen i onödiga sjukpenningkostnader varit som uppstått när kassorna satts i en omöjlig arbetssituation.

- Sedan har regeringen gjort de lokala kassorna till syndabockar för felgrepp som gjorts hos regering och ämbetsverk i Stockholm. Man erkänner inte att missförhållandena i hög grad är regeringens fel, utan använder dem som förevändning för en stark centralisering där kassorna ersätts av en myndighet som blir en kopia på AMS. Att tro att en AMS-modell löser sjukförsäkringens kris är en illusion, avslutar Darell (fp).